اخبار

پیش‌بینی برداشت میوه از باغات شهرستان صحنه بیش از ۸۰ هزار تن است


کرمانشاه – مجله خبری کشاورزی – سرپرست فرمانداری صحنه گفت: پیش‌بینی می‌شود در سال جاری بیش از ۸۰ هزار تن محصولات باغی از باغات سطح شهرستان برداشت شود.

https://www.irna.ir/news/85135959/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B8%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86