پیش‌بینی برداشت ۲۱ هزار تن انگور در قمپیش‌بینی برداشت ۲۱ هزار تن انگور در قم

به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قم مجتبی پور دانا با بیان اینکه بالغ بر هزار و ۴۰۰ هکتار سطح زیر کشت انگور است، بیان داشت: پیش بینی برداشت امسال ۲۱ هزار تن است این در حالیست که سال گذشته ۱۴ هزار تن برداشت شده است.

وی با بیان اینکه کیفیت تولید این محصول در ایتان قم سطح بالایی دارد گفت: مهمترین ارقام انگور قم یاقوتی، مهدیخانی، بی دانه، عسگری و شاهانی با عملکرد ۱۵ تا ۱۷ تن در هکتار است.

پوردانا افزود: تغذیه گیاهی مناسب، آبیاری به موقع، کودهای متناسب با محصول و مبارزه‌های بیولوژیک از مهمترین اقدامات مهم در بحث افزایش کمیت و کیفیت محصول است.

رییس مرکز جهاد کشاورزی حومه قم، گفت: برداشت انگور از باغ‌های قم تا اواسط مرداد ماه ادامه دارد.

۱۰۴ هزار هکتار زمین کشاورزی در استان موجود است که در ۶۴ هزار هکتار آن (۴۲ هزار هکتار زراعی و ۲۲ هزار هکتار باغی) فعالیت کشاورزی صورت می‌گیرد.

بیش از ۱۴ هزار بهره‌بردار در زمینه تولید محصولات کشاورزی در قم فعال هستند، همچنین میزان متوسط تولید بخش کشاورزی این استان در سال ۸۵۰ هزار تن در زمینهٔ محصولات زراعی،‌ باغی،‌ دامی، شیلات و گلخانه‌ای است.

بیشتر بهره‌برداران بخش کشاورزی قم را روستاییان استان تشکیل می‌دهند به‌نحوی‌که کشاورزی به‌تنهایی حدود ۵۰ درصد اشتغال روستاییان در بخش‌های مختلف استان را به خود اختصاص داده‌است./منبع اخبار