اخبار

 پیش‌بینی برداشت ۷ میلیون تن محصول از اراضی دیم در سال زراعی جدید


تهران- مجله خبری کشاورزی-  معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) با بیان اینکه برای سال زراعی جدید ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار اراضی دیم در نظر گرفته شده است، پیش‌بینی کرد: از این اراضی ۷ میلیون تن محصول برداشت شود.

https://www.irna.ir/news/85218146/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C