پیش‌بینی تولید ۱.۲ میلیون تن انار در سال جاری / انار شب یلدا تامین استپیش‌بینی تولید ۱.۲ میلیون تن انار در سال جاری / انار شب یلدا تامین است
تهران – مجله خبری کشاورزی – مدیرکل دفتر میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی تولید ۱.۲ میلیون تن انار را در کشور پیش‌بینی کرد و گفت: علی‌رغم خشکسالی و سرمازدگی برخی باغات انار مورد نیاز شب یلدا تامین است و کمبودی در این زمینه نداریم.منبع اخبار