پیش‌بینی تولید ۲۸۰ هزار تن هندوانه پاییزه یلدایی با کمترین میزان مصرف آبپیش‌بینی تولید ۲۸۰ هزار تن هندوانه پاییزه یلدایی با کمترین میزان مصرف آب
تهران- مجله خبری کشاورزی- مدیرکل دفتر امور سبزی‌ و گیاهان جالیزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: تولید نزدیک به ۲۸۰ هزار تن هندوانه در فصل پاییز و برای شب یلدای در سال زراعی جاری پیش‌بینی می‌شود.منبع اخبار