اخبار

پیش بینی برداشت ۱۱ هزار تن انواع آبزی در ایلام


ایلام – مجله خبری کشاورزی – مدیر شیلات ایلام از پیش بینی برداشت ۱۱ هزار تن انواع آبزیان از مزارع پرورش ماهی این استان با رشد ۱۰ درصدی برای سال جاری خبر داد.

https://www.irna.ir/news/85231724/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85