اخبار

چرا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کار لازمی بود؟


تهران – مجله خبری کشاورزی – در دولت گذشته بیش از ۷۲۰ هزار میلیارد تومان رانت ناشی از توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیب عده‌ای واردکننده و دلال و تاجر خاص رفت و افزایش قیمت‌ها را هم کنترل نکرد که همین امر باعث شد دولت سیزدهم ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی را حذف کند و به جای آن به مردم یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی بدهد.

https://www.irna.ir/news/85207558/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DB%B4%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF