چشم انتظاری گندم‌کاران - مجله خبری کشاورزی

چشم انتظاری گندم‌کاران


تهران- مجله خبری کشاورزی- نرخ خرید تضمینی گندم، مسئله‌ای است که هر ساله تبدیل به دغدغه کشاورزان می‌شود. اینکه دولت در چه قیمتی گندم را از کشاورز خریداری کند، تاثیرات مختلفی بر امنیت غذایی و وضعیت معیشت کشاورزان خواهد گذاشت.منبع اخبار