اخبار

چهار میلیون و ۴۰۰ هزار راس دام در هرمزگان ایمن‌سازی شد


بندرعباس – مجله خبری کشاورزی – مدیرکل دامپزشکی هرمزگان گفت: چهار میلیون و ۴۰۰ هزار راس دام سبک و سنگین در استان از مهرماه پارسال تا امسال، علیه انواع بیماری‌های دامی و مشترک بین انسان و دام پایش و ایمن‌سازی شد.

https://www.irna.ir/news/85245932/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

بری. رید. افزایش تا ۱۲۰درصدی نرخ سرویس مدارس اهواز تصویب شد !.