اخبار

چهار پروژه پرورش نیمه طبیعی ماهی سفید در گیلان اجرا شد


رشت – مجله خبری کشاورزی – رئیس پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور با اشاره به اجرای چهار پروژه پرورش نیمه طبیعی ماهی سفید در گیلان افزود: این پروژه‌ها شامل پرورش ماهی سفید در استخرهای خاکی با آب شیرین، با آب دریا در استخرهای بتنی کنار ساحل و پرورش با قفس های مستقر در دریا و نیز دستیابی به غذای این ماهی است.منبع اخبار