چه خبر از مقصران احتمالی خسارات سنگین سیل رفسنجان؟چه خبر از مقصران احتمالی خسارات سنگین سیل رفسنجان؟
کرمان – مجله خبری کشاورزی – سیل سهمگین تابستان امسال و خسارت‌های قابل توجه آن در رفسنجان همان زمان، فضای رسانه‌ای و مدیریتی استان و شهرستان را آنقدر تحت تاثیر قرار داده که قرار بود مقصران احتمالی اینهمه خسارت و وضعیت ترک‌فعل‌ها نیز مشخص و اعلام شوند.منبع اخبار