اخبار

چه کودهایی برای رشد درختان لازم هستند؟ مجله ویترین‌نت | agriculture-na

در میان انواع کودهای ارگانیک، بهترین کود برای رشد سریع درختان میوه کودیست که از عناصر با خلوص بالا بهره برده باشد. هرچقدر درصد خلوص عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسبم و سایر مواد آلی بیشتر باشد، تأثیر کود در عملکرد درخت میوه بیشتر خواهد بود. بهترین کود برای رشد درختان میوه، کودی است که ترکیبی از سه عنصر مهم و حیاتی همچون نیتروژن، فسفر و پتاسیم باشد. روی جلد برخی از این محصولات ترکیبات موجود در بسته بندی نوشته شده است؛ در واقع محصولی به تقویت و رشد درختان میوه می پردازد که حاوی این سه عنصر مهم باشد.

  • مواد آلی ترکیبات کربنی هستند که بوسیله ی گیاهان و ریزجانداران و جانوران در خاک، تولید میشوند.
  • یکی از عناصری که مقاومت گیاهان را در برابر شرایط نامساعد و تنش زا افزایش می دهد، کود جلبک دریایی است.
  • استفاده از این کود نقش مهمی در تولید میوه های سالم و بهبود رشد و باروری درختان میوه دارد.
  • رایج‌ترین علائم کمبود آهن در گیاهان به‌صورت کلروز (زردی برگ) و با شدت علائم منجر به رنگ‌پریدگی کل برگ می‌شود.
  • مهم است که قبل از انجام هر نوع کوددهی وضعیت خاک را بررسی کنیم.آزمایش خاکقبل از اقدام به کاشت درخت، باغبان را از میزان pH مناسب کاشت آگاه می‌کند.

کودهای دارای عناصر کم مصرف بایستی پیش از کاشت مصرف شوند یا آنکه در مراحل پنجه زنی کامل، اوایل ساقه رفتن و حتی در مرحله گلدهی بصورت محلولپاشی مصرف شوند. پس از انجام محلولپاشی با کمترین فاصله زمانی آبیاری مزرعه انجام گیرد. کود مناسب درختان میوه بر اساس نتیجه آزمایش خاک، باید در زمان و فصل مناسب اعمال شود. با این روش بهترین نتیجه در رشد درخت و میوه آن به دست می آید. این کود ٢١ درصد ازت و ٢۴ درصد گوگرد دارد و اسیدزا بوده و بهترین کود برای شرایط خاک‌‌های ایران است.

۵ کود مایع که شما حتما باید مصرف کنید؟

و یکی از معایبش آن است که به آسانی رطوبت هوا را جذب می‌کند و دانه‌‌های کود بهم چسبیده و تشکیل کلوخه می دهند و دیگر آن که اشتعال زا است. یعنی اگر ضربه به کود وارد شود آتش می گیرد و مشکل مجله خبری کشاورزی آتش سوزی به وجود می‌آورد. ، رشد درختان شاداب و درخشان را در فضای سبز شما ضمانت می کند. به طور کلی با انجام کوددهی به موقع می توانید درختان پربار و شادابی را در باغ میوه خود داشته باشید.

بهترین زمان برای قلمه زدن درخت توت

یکی از عواملی که در کوددهی برای جلوگیری از سرمازدگی و میزان کودی که باید به درختان بدهید اهمیت دارد، مرحله رشد درخت، سن و فصل درختان نیز است. میزان نیتروژن به مقدار نیاز سبب ایجاد سیستم ریشه ای قوی می گردد. گیاه گندم اگر در تاریخ مناسب، کاشته شود، بطور معمول پیش از خواب زمستانه، جوانه زده و تولید پنجه می کند. اگرچه در این شرایط میزان ماده خشک تولید شده، کم بوده و نیاز نیتروژن آن نیز کم است.

بدون شک گیاهان احتیاجات ویژه جهت رشد مطلوب دارند، همان‌طور که دیگر موجودات زنده نیز دارند. الزامی است این احتیاجات یا عوامل مورد نیاز رشد، جهت رشد بهتر در تساوی باشند. این مورد باید مد نظر قرار داده شود که استفاده چیزهای مناسب بیش از اندازه، امکان دارد بسیار زیان‌آور باشد.

http://3darchitecture.ir