اخبار

چگونه در خانه خیار بکاریم؟

به گزارش ایسنا خیار از جمله محصولات کشاورزی است که می‌توان در باغچه‌های کوچک و گلدان‌های آپارتمانی آن را کاشت. اما کاشت خیار در باغچه‌های کوچک خانگی یا در گلدان به این معنا نیست که در تمام طول سال می‌توانید این محصول را داشته باشید.

خاک و بذر مناسب تهیه کنید و هنگامی که هوا گرم شد در خاک چند سوراخ با فاصله ایجاد کنید و بذرها را در سوراخ ها قرار دهید و با خاک روی آن رو بپوشانید.

رعایت فاصله در کاشت بذرها اهمیت دارد زیرا  اگر فاصله بذرها کم باشد ممکن است مانع رشد یکدیگر شوند. سپس کمی بذرها را آبیاری کنید، اما نباید بیش از حد خیس باشد زیرا  آبیاری زیاد بذرها را پراکنده می کند.

انتهای گلدان انتخاب شده باید دارای زهکشی مناسب باشد تا آب اضافی از انتهای آن خارج شود. این کار با ایجاد چند سوراخ کوچک در انتهای گلدان میسر می شود. البته مراقب باشید به گلدان آسیبی وارد نشود.

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/1402042214422/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85

به این نکته نیز توجه شود که خیار برای رشد نیاز به تکیه گاه یا داربست دارد و بدون وصل شدن به تکیه گاه نمی تواند به سمت بالا رشد کند.

بسیاری علاقمند به کاشت صیفی‌جات از جمله خیار در منازلشان هستند. اما برای کاشت این محصول در خانه چه باید کرد؟

برای کاشت این محصول در آپارتمان ابتدا باید  گلدان مناسب تهیه کنید. چون خیار به فضای عمودی زیادی نیاز دارد بهتر است عمق گلدان زیاد باشد تا رشد ریشه گیاه متوقف نشود.

گلدان را در مکانی آفتابی قرار دهید زیرا خیارها در شرایط گرم خوب رشد می کنند.