اخبار

چگونه در منزل سبزی بکاریم؟

برای کاشت سبزیجات باید ابتدا گلدان مناسب تهیه کرد یا اگر قرار است در باغچه های کوچک کاشته شوند باید یه محدوده مشخص با آجر، بلوک و… برای آن کاشت این محصولات تعیین کرد.

سوراخ های کوچکی در خاک ایجاد کنید و بذرها را با فاصله مناسب از یکدیگر در این سوراخ ها قرار دهید و سپس روی آنها را با خاک بپوشانید. البته می توانید ۲۴ ساعت قبل نیز بذرها را در آب خیس کنید و سپس در خاک قرار دهید.

به گزارش ایسنا برخی افراد علاقمند هستند که در منزل و در گلدان یا باغچه های کوچک سبزیجات مختلف مانند گشنیز، جعفری، تره و… و. بکارند.

گلدان را هر روز در مکان آفتابی با حداقل ۵ساعت نور مستقیم خورشید قرار دهید.

خاک گلدان نباید خشک شود بنابراین باید هر روز مقداری به آن آب دهید که سطح خاک مرطوب باشد.

می‌توان در تمام فصول در آپارتمان و منزل سبزیجات مختلف کاشت. اما سوال اینجاست ‌که چگونه باید در منزل اقدام به این کار کرد؟

در مرحله بعد باید کمی به آن آب دهید تا خاک مرطوب شود. توجه داشته باشید که آبیاری بیش از حد، بذر ها را جابه جا می کند.

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/1402043019285/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85

این گیاهان بعد از چند هفته جوانه می‌زنند و رشد می کنند می توانید از آنها استفاده کنید.

اگر از گلدان استفاده‌ می کنید مطمئن شوید چند سوراخ برای خروج آب از انتهای گلدان وجود دارد. به عبارتی گلدان زهکشی مناسبی داشته باشد.

کود و بذر مناسب از مغازه های محصولات کشاورزی تهیه کنید.