اخبار

کارخانه های جهانی دچار مشکل شده اند – ایسنا

کارخانه های جهانی دچار مشکل شده اند - ایسنا

کارخانه‌های جهانی در ماه فوریه برای خروج از رکود با مشکل مواجه شدند، زیرا آلمان، نیروگاه اروپایی، تحت فشار کاهش شدید تقاضا قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، با پایان یافتن سه ماهه اول، مجموعه ای از بررسی های تجاری عملکرد متفاوتی را در اروپا نشان داد. فعالیت های تولیدی در سراسر منطقه یورو در ماه گذشته به دلیل تقاضای ضعیف کاهش یافت، اگرچه شرکت ها نسبت به سال آینده خوش بین بودند. PMI منطقه یورو در ماه فوریه از 46.6 در ژانویه به 46.5 کاهش یافت که بالاتر از تخمین اولیه 46.1 بود اما کمتر از 50 بود.

انتظار می‌رود سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا برای کاهش نرخ بهره تا ژوئن منتظر بمانند و به مبارزه خود برای بازگرداندن تورم به سطح هدف 2 درصد ادامه دهند.

کاهش تولید در آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا، در ماه فوریه با کاهش سریع‌تر تولید و سفارش‌های جدید بیشتر شد. در ایتالیا، علیرغم نشانه هایی از بهبود و کاهش رکود در فرانسه، این بخش برای یازدهمین ماه متوالی منقبض شد.

به گزارش رویترز، با افزایش تقاضای داخلی، اسپانیا برای اولین بار در نزدیک به یک سال گذشته، فعالیت کارخانه ها را بهتر کرد. بریتانیا با وجود افزایش شاخص مدیران خرید، یک سال کاهش تولید را ثبت کرد.

انتهای پیام/

https://www.isna.ir/news/1402121208560/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7