اخبار

کارمند جهاد کشاورزی حین دریافت رشوه دلاری به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در ری بازداشت شد


شهرری _مجله خبری کشاورزی_دادستان شهرستان ری از دستگیری یکی از کارکنان اداره جهاد کشاورزی شهرستان ری حین دریافت رشوه با ارز دلار معادل ۱۵ میلیارد ریال در جریان عملیات تعقیب و گریز خبر داد و گفت: متهم اقداماتی در زمینه تغییر کاربری اراضی داشته است.

https://www.irna.ir/news/85241845/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D9%88%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%DB%B1%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF

بری. افزایش تا ۱۲۰درصدی نرخ سرویس مدارس اهواز تصویب شد !.