کارگروه وزارت جهاد برای آفات نخل‌های جنوب کرمان تشکیل می‌شودکارگروه وزارت جهاد برای آفات نخل‌های جنوب کرمان تشکیل می‌شود

به گزارش مجله خبری کشاورزی، محمد مهدی برومندی روز جمعه در سفر به جنوب استان کرمان اظهار داشت: در هفته کاری پیش رو کارگروهی توسط معاونت امور باغبانی، سازمان حفظ نباتات و موسسه گیاهپزشکی در این زمینه تشکیل خواهد شد.

معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه یکی از قطب های بسیار مهم کشاورزی کشور منطقه جنوب استان کرمان است، گفت: سالانه بیش از پنج میلیون تن محصولات کشاورزی تولید می‌شود که بسیار حائز اهمیت است.

وی اظهار داشت: سالانه بیش از ۲۰۰ هزار تن خرما و بیش از ۶۰۰ هزار تن انواع مرکبات در حوزه باغبانی در منطقه جنوب استان کرمان تولید می شود.

برومندی به سفر رییس جمهور به جنوب استان کرمان اشاره وعنوان کرد: در این سفر با توجه به اهمیت منطقه برای جنوب استان کرمان ۲ هزار میلیارد تومان برای طرح های بخش کشاورزی توسط وزیر جهاد کشاورزی به دولت پیشنهاد شده است.

وی افزود: امیدواریم در سفر هیات دولت این اعتبارات به تصویب برسد که تزریق این مبلغ اعتبار به جنوب کرمان در توسعه شتابان و پایدار کشاورزی در این منطقه کمک بسیار موثری خواهد کرد.

اخبار مرتبط با سفر استانی دولت سیزدهم به استان کرمان را از طریق پرونده ذیل دنبال کنید:

دیار کریمان میزبان سی و یکمین سفر استانی رییس جمهورمنبع اخبار