اخبار

کاشت درخت و حفاظت از جنگل‌ها و منابع طبیعی در دستور کار است


تهران – مجله خبری کشاورزی – معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: باید در کنار حفاظت از جنگل‌ها و منابع طبیعی، کاشت درخت را نیز در دستور کار قرار دهیم.منبع اخبار