اخبار

کاشت یک میلیارد درخت حداقل به ۱۸ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد


تهران – مجله خبری کشاورزی – رییس کمیته علمی طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت وزارت جهاد کشاورزی گفت: طبق برآوردهای صورت گرفته با وجود داشتن بخشی از امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی در سازمان منابع طبیعی، اما اجرای این طرح به حداقل ۱۸ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.منبع اخبار