کاشت ۱۰۰ هزار اصله نهال در کشور توسط هلال احمر - مجله خبری کشاورزی