کالاهای اساسی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۲ به‌وفور تامین استکالاهای اساسی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۲ به‌وفور تامین است
تهران – مجله خبری کشاورزی – مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: کالاهای اساسی مورد نیاز کشور تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده (۱۴۰۲) به‌وفور تامین شده و دغدغه‌ای در این خصوص نداریم.منبع اخبار