کام شیرین اقتصاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی با زنبور عسلکام شیرین اقتصاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی با زنبور عسل
تبریز- مجله خبری کشاورزی – آذربایجان شرقی به جهت تعداد کلنی و جمعیت زنبور عسل در رده نخست کشور قرار دارد و به عنوانی یکی از قطب های تولید این فراورده غذایی باارزش محسوب می‌شود ضمن اینکه پرورش زنبور عسل نقش مهمی در اقتصاد کشاورزی استان در بخش های زراعی، باغی و دامی دارد.منبع اخبار