اخبار

کانون‌های بیماری تب برفکی در استان تهران کاهش یافت


شهرری – مجله خبری کشاورزی – مدیرکل دامپزشکی استان تهران اعلام کرد: در راستای حفظ سرمایه‌های دامی کشور و با تلاش‌های انجام شده، تعداد کانون های بیماری تب برفکی از ۲۰ به سه کانون در این استان کاهش یافت.منبع اخبار