اخبار

کاهش آلودگی خاک با استفاده از سموم و کودهای دوستدار محیط زیست


تهران – مجله خبری کشاورزی – معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: برای حفظ خاک باید به سمت مصرف کودها و سموم شیمیایی دوستدار محیط زیست گام برداریم که همین امر موجب کاهش آلودگی خاک می‌شود.منبع اخبار