اخبار

کاهش سرمایه‌در گردش پیشران‌های اقتصادی به افت سطح اشتغال می‌انجامد


تهران- مجله خبری کشاورزی- عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: قطع کردن سرمایه در گردش پیشران‌های اقتصادی و کارآفرینان به‌معنای کاهش اشتغال است که نتایج خوبی را در اقتصاد به دنبال نخواهد داشت.منبع اخبار