اخبار

کاهش قیمت برنج ایرانی در دی ماه امسال

کاهش قیمت برنج ایرانی در دی ماه امسال
تهران- مجله خبری کشاورزی- مرکز آمار ایران اعلام کرد: براساس متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب در مناطق شهری، قیمت برنج ایرانی درجه یک در دی ماه نسبت به آذرماه امسال ۰.۷ درصد منفی کاهش داشته است.

https://www.irna.ir/news/85376901/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84