اخبار

کاهش قیمت برنج با آغاز برداشت و افزایش عرضه پايگاه خبری افکارنيوز

البته براي تبدیل شلتوک به بـرنج سفید لازم است مجدداً شلتوک را تا رطوبت حدود 9 درصد با استفاده از خشک کن هـاي صنعتی موجود درکارخانه شـالی کوبی و در بعـضی منـاطق نیـز در آفتـاب خـشک شـود. در بعضی از نقاط شالی ها را پس از خشک شدن با وسایل مختلف به انبار خانگی منتقـل شـده تا در فرصت مناسب خرمن کوبی نمایند. در روش دستی، تعداد کارگر مورد نیاز براي درو هر هکتار شالیزار حـدود نفـر روز برآورد شده است. همچنـین در این روش به دلیل طولانی شدن زمان برداشت، احتمال مواجه شـدن بـا شـرایط نامـساعد جوي بیشتر بوده و آسیب دیدگی دانه نیز دراثر تغییرات محیطی افزایش می یابد. یکی دیگر از معایب مهم برداشت دستی، تأثیر عوامل نامطلوب محیطـی (رطوبـت و دمـاي محـیط) بـر دانه است. بررسـی هـا نـشان داد کـه میـزان ضـایعات کیفـی در برداشـت غیـر مـستقیم (درو+ خرمن کوبی) درمقایسه با برداشت مستقیم با کمباین حداقل به طور میانگین به مقـدار60 درصد افزایش یافته است .

یک فیلم با چندتا بلیط!

استان گیلان و مناطق جنوبی شرایط آب و هوایی کشت این برنج را ندارند. برنج کشت دوم را بلافاصله پس از برداشت کشت اول پروش می دهند. بنابراین برای تامین خاک حاصل خیز و رشد سریعتر برنج از کودهای شیمایی بیشتری استفاده می کنند. به دلیل آنکه در کشت اول زمین به اندازه کافی سم پاشی شده و به حشرات و آفات مقاوم است.

برای انتقال نشاء‌ها به زمین اصلی آنها را به دسته های۱۵۰ تا ۲۰۰ عددی و گاهی بیشتر تقسیم بندی کرده و توسط ظروفی به نام طشت یا قایق‌های چوبی کوچک از محل خزانه به محل کاشت در زمین اصلی جابه جا می کنند. همچنین اخیراً در بعضی نقاط کشور از ماشین نشاء‌کار برای عملیات نشاء‌کاری استفاده می‌شود. بعد از کاشت نیز به زمین کود شیمیایی نظیر اوره و فسفات آمونیوم اضافه agriculture-na می کنند. در این مرحله خزانه را آبیاری کرده و سپس نشاء‌ها را از خزانه کنده، علف های هرزی همچون سوروف را از آن جدا کرده و به زمین اصلی منتقل می کنند. گفتنی است سوروف در رشد اولیه خود شباهت زیادی با نشاء‌های برنج دارد و فقط کشاورزان با تجربه می‌توانند آن را از برنج تشخیص دهند. به طور کلی برنج دارای زبانک و گوشوارک است در صورتی که سوروف فقط زبانک دارد.

خشک کردن به موقع دانه به ویژه در برداشت مستقیم برنج که محصول در رطوبت بالا 23-19% برداشت می شود و عمل خشک شدن شالی در مزرعه صورت نمی گیرد از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. یکی از موانع جدی در روند توسعه مکانیزاسیون با استفاده از کمباین برداشت برنج، کمبود خشک کن های مناسب جهت خشک نمودن به موقع شلتوک با رطوبت بالا می باشد. مطلبی که در برداشت مکانیزه مورد توجه است مناسب بودن مزرعه شالیزاری برای کار کمباین می باشد. شرط اساسی این مطلب داشتن زهکش مناسب می باشد تا کشاورز بعد از رسیدن محصول در کمترین زمان (حدود 10 روز) بتواند مزرعه را خشک کرده تا ادوات کشاورزی به راحتی در آن حرکت کرده و کار انجام دهد.

امسال با توجه به بارندگی و شرایط آب و هوایی در فصل بهار، برداشت برنج از این شالیزارها با تاخیر آغاز شده و احتمالا تا آخر مهرماه در برخی مناطق ادامه خواهد داشت. از ارقام مورد کشت برنج در الموت می‌توان به «هاشمی»، «علی کاظمی»، «حسن‌سرا»، «طارم»، «خنجری» و «دم سیاه» اشاره کرد. سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران از برداشت مکانیزه برنج در 206 هزار و 402 هکتار شالیزار استان خبر داد. همچنین انواع برنج ایرانی شمال با برند های برنج هاشمی، برنج طارم فریدون کنار،برنج دودی ،…با پایینترین قیمت برنج ارائه می گردد. علاوه بر انواع برنج ایرانی و خارجی، ما اقلام مهم دیگری از جمله عسل طبیعی، کنجد، انواع روغن به ویژه روغن زیتون و روغن حیوانی، انواع سبزیجات محلی شمال، غذای نیمه آماده شمالی، چای ایرانی و… را به دست مصرف کننده می رسانیم. برای تبدیل شلتوک به برنج سفید از دستگاههای مختلفی استفاده می شود.

روشهایی برای پیشرفت کشاورزی

خزانه برنج قطعه زمین کوچک و محصوری است که در داخل زمین اصلی یا در قطعه‌ای از زمین در خارج مزرعه اصلی درست می شود. برنج کشت دوم را معمولا در استان مازندران بخصوص شهر های ساری و فریدون کنار می یابید. یکی دیگر از ابزار آلات مورد نیاز برای برداشت برنج، داس مخصوص هرس شاخه و برگ است و به طور تخصصی برای بریدن شاخ و برگ درختان به کار می رود.

شرکت های فناوری تولید تراشه در تایوان