اخبار

کاهش قیمت گوشت گوسفندی در بازار/ تداوم عرضه گوشت با قیمت تنظیم بازار


تهران- مجله خبری کشاورزی- رییس اتحادیه گوشت گوسفندی از ایجاد ثبات و آرامش در بازار گوشت قرمز خبر داد و گفت: در حال حاضر با افزایش توزیع گوشت‌های وارداتی قیمت گوشت گوسفندی در بازار روند کاهشی به خود گرفته است.

https://www.irna.ir/news/85231751/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85