اخبار

کاهش هزینه‌های تولید با بازگشت پسماندهای کشاورزی به چرخه خوراک دام


تهران- مجله خبری کشاورزی- مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه خوراک دام وزارت جهاد کشاورزی گفت: هزینه‌های تولید با بازگشت بقایا و پسماندهای کشاورزی به چرخه خوراک دام و طیور حدود یک پنجم کاهش پیدا می‌کند.منبع اخبار