اخبار

کاهش ۱۰۰ درصدی تصرفات منابع طبیعی با اجرای سامانه پنجره واحد مدیریت زمین


تهران – مجله خبری کشاورزی – رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از کاهش ۱۰۰ درصدی تصرفات و تخلفات در منابع طبیعی و اراضی کشاورزی با اجرای سامانه پنجره واحد مدیریت زمین خبر داد.منبع اخبار