اخبار

کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت ۲۰۰ قلم انواع روغن در کشور از امروز


تهران- مجله خبری کشاورزی- مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: از امروز شاهد کاهش قیمت ۱۰ تا ۱۵ درصدی ۲۰۰ قلم انواع روغن در کشور هستیم.

https://www.irna.ir/news/85219243/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B1%DB%B0-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2