اخبار

کاهش ۴۰ درصد مصرف آب با هوشمندسازی نهالستان‌های منابع طبیعی


تهران – مجله خبری کشاورزی- رییس مرکز نوآوری و فناوری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: هوشمندسازی آبیاری نهالستان‌های منابع طبیعی کشور به طور متوسط ۴۰ درصد مصرف آب را کاهش می‌دهد.منبع اخبار