اخبار

کتاب ژنوم زعفران در البرز منتشر شد


کرج – مجله خبری کشاورزی – کتاب ژنوم زعفران ( Saffron Genome ) نوشته دکتر سیدعلیرضا سلامی استاد گروه علوم باغبانی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مستقر در البرز با همکاری یک گروه بین المللی و با زبان انگلیسی منتشر شد.منبع اخبار