اخبار

کرج میزبان دهمین کنگره ملی و دومین کنگره بین‌المللی علوم دامی ایران


تهران- مجله خبری کشاورزی- دبیر دهمین کنگره ملی و دومین کنگره بین‌المللی علوم دامی ایران گفت: این کنگره‌ها روزهای هشتم و نهم شهریور با تاکید بر ارتقای بهره‌وری و توسعه پایدار دامپروری کشور به میزبانی کرج برگزار می‌شود.

https://www.irna.ir/news/85212169/%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C