اخبار

کسر سهمیه آرد ۶۰ درصد نانوایی‌های متخلف کردستان؛ دودی که به چشم مردم می‌رود


سنندج-مجله خبری کشاورزی- سهمیه آرد یارانه‌ای افزون بر ۶۰ درصد نانوایی‌های کردستان کاهش یافته و حدود ۲ درصد آنها هم قطع شده است؛ به گمان برخی‌ها دود تخلفات این واحدهای صنفی و کاهش سهمیه به چشم مردم می رود ولی مسئولان می‌گویند در مقابل، با افزایش سهمیه واحدهایی که عملکرد مطلوبی داشتند این مساله جبران می شود.

https://www.irna.ir/news/85144768/%DA%A9%D8%B3%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D8%AF-%DB%B6%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B4%D9%85