کشاورزان جنوب کرمان ۱۰ هزار هکتار بیشتر از سطح ابلاغی پیاز کاشتندکشاورزان جنوب کرمان ۱۰ هزار هکتار بیشتر از سطح ابلاغی پیاز کاشتند
جیرفت- مجله خبری کشاورزی- معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت: ۶ هزار و ۳۰۰ هکتار سطح کشت پیاز برای جنوب کرمان تعیین شده اما ۱۰ هزار هکتار بیشتر از سطح ابلاغی کشت شده که ۸۰۰ تا یک میلیون تن محصول بیشتر از نیاز کشور روانه بازار می کند.منبع اخبار