کشاورزان گلستان برای رفع خطر خشکسالی مزارع گندم، کلزا و جو را آبیاری کنندکشاورزان گلستان برای رفع خطر خشکسالی مزارع گندم، کلزا و جو را آبیاری کنند
گنبدکاووس – مجله خبری کشاورزی – معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی گلستان از کشاورزان استان که دسترسی به منابع آبی دارند، خواست برای جلوگیری از خسارات احتمالی ناشی از خشکسالی و سرما نسبت به آبیاری مزارع گندم، جو و دانه روغنی کلزا خود اقدام کنند.منبع اخبار