اخبار

کشاورزی خوزستان در مسیر رشد تولید و ارتقای بهره‌وری/رکورد زنی تاریخی در خرید تضمینی گندم


اهواز – مجله خبری کشاورزی – دستیابی خوزستان به رکورد تاریخی در خرید تضمینی گندم نشان از قرار گرفتن کشاورزی این استان بر ریل رشد تولید و ارتقای بهره‌وری دارد.منبع اخبار