کشاورزی در نیشابور مجله خبری کشاورزی

3) پیشرفت و فناوری پیشرفته در کشاورزی به اعتقاد حضرتعالی چیست (چگونه تعریف و اعمال سایت agriculture-na میشود)؟ در کشوری که تنوع اقلیم، فرهنگ و بهرهبرداری از فناوری وجود دارد و بخش عمده بهرهبرداریهای کشاورزی در آن بصورت خردهمالکی بوده، تعاونیهای تولید و شرکتهای سهامی زراعی نیز عمدتا ورشکست شدهاند و از همه بدتر اینکه سطح تحصیلات بهرهبرداران در سطوح نسبتاً پایین است؛ به اعتقاد حضرتعالی چگونه میتوان پیشرفت را صورت داد؟ برای مثال یکی از دانشجویان سال دوم دوره کارشناسی در دانشگاه صنعتی اصفهان بنام آقای مهندس امین افضل تحت راهنمائی اینجانب توانست برای اولین بار این سیستم هوشمند را برای کنترل چهارعامل نور، درجه حرارت محیط، رطوبت نسبی خاک و هوا، طراحی کرده و بسازد و حتی ثبت اختراع نماید، که در اغلب جراید و روزنامه ها نیز منعکس شده و مقاله آن با کمک اینجانب تهیه و در کنگره بین المللی کرمان شهریور83 بصورت شفاهی ارائه شد و مورد استقبال بی نظیر اساتید و دانشجویان کشور قرار گرفت. بنظر اینجانب ایران با شرایط آب و هوائی متنوع چهارفصل و موقعیت سوق الجیشی خاص موجود در منطقه با وسعت بیش از 648000/1 میلیون کیلومتر مربع که فعلا تا حدود 20 میلیون هکتار آن قابلیت کشاورزی داشته است که میتواند با تامین آب و بستری سازی مناسب تا 30 میلیون هکتار هم چه بصورت آبی و دیم با تهیه امکانات لازم از جمله آب و آمادهسازی اراضی بایر قابل کشت گردد، مستعد توجه عمیق به سرمایه گذاری در نهادینه کردن تحقیقات بهروز و پیشرفته در علوم و فن آوری های نوین است.

ضد عفونی کردن خاک سکوها راحتتر و موفقیتآمیزتر از بسترهای زمینی است. بایستی سکوها را طوری نصب نمود که از حداکثر فضای گلخانه ای برای پرورش گیاهان استفاده شود . بلکه اهتمام میگردد تا بخشی از علوم و قنون نوین به کمک برخی از آنان نیز آمده و با انجام تغییرات مشابه با مثال ذکر شده در بند3 انجام برخی عملیات کشاورزی در گلخانه یا کشتزار را با آموزشهای لازم به حتی کشاورز سنتی موجود وطراحی و ساخت انواع دستگاههای بومی سازی شده ای که در اختیارآنها قرار میگیرد به فرم کاملاً هوشمند انجام داده و نهتنها در مصرف غیر ضروری نهادههای کشاورزی مثل آب، کود، سم و انرژی به هر فرم صرفه جوئی نمایند بلکه به کنترل و حفظ محیط زیست شهری و روستائی نیز کمک موثر نمایند.

برای مثال یک شرکت کانادایی بهنام «فارمرز اج» روزانه تصاویر ماهوارهای مزارع را میگیرد و آن را با دادههای مربوطه ترکیب میکند که شامل بیش از 4هزار ایستگاه هواشناسی بههمپیوسته است. لازم به ذکر است که سود فروش خیار بیشتر بستگی به شرایط بازار و فصل آن دارد. ولی تا شرایط موجود، برپایه قبول زیرساختهای سنتی کشاورزی مشتمل برنیروی انسانی ناکارآمد علمی اکثراسالخورده و کم سواد بعنوان اغلب مالکین و طبیعتا چشم به آسمان دوختن و دعا برای نزولات بیشتر خدادادی که حاکم است، هم مهندسین ما با تمام نبوغ و هم سایر فارغ التحصلان دانشگاهی ایران زمین باید در تنگناهای فقر و بیکاری، حتی از تشکیل خانواده و ازدواج هم محروم باشند چون عملکرد آنها بسته به چشم اندازمیدان کاری است که به آنها سپرده میشود که فعلا اصلا خوب نیست.

مشاور وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه “چون قرار بود از زیرساختهای بانکی بهره ببریم و تنظیمگر این بانک نیز وزارت اقتصاد است” ادامه داد: در این طرح کاهش هزینههای دولت مطرح شده بود بر این اساس تهیه زیرساخت جهت تحقق اهداف سیاستگذار به وزارت اقتصاد واگذار شد. همانطور در یک دهه اخیر پس از بازگشت اینجانب به ایران و مطرح کردن مقوله ” کشاورزی دقیق” در محافل علمی اغلب همکاران دانشگاهی، مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی و سایر مراکز بخشهای عمومی یا خصوصی طرحهای انتزاعی تحت عنوان توسعه کشاورزی دقیق و یا تهیه نقشه محصول و مونیتورینگ آن برحسب تغییر پذیری مکانی خاص در برخی استانهای نظیر شیراز، مشهد یا اصفهان اجرا نموده اند ولی به نتیجه خوبی که بخش کشاورزی ایران سنتی را متحول کند نرسیدند.

در نظر داشته باشید این ارقام بدون لحاظ کردن هزینه نصب سازه هستند. 4) بسیاری از دستاندرکاران بخش کشاورزی، ورود فناوریهای نوین را بدون بومیسازی اشتباه میدانند و عدهای نیز همگامی با جهان را ضروری میدانند. بر اساس مطالعه «بنیاد جهانی طبیعت» (WWF)، میزان آب در سراسر جهان كمتر شده است. بر اساس آمارهای موجود در ۱۳۹۳ در ۴ بخش اصلی زراعت، باغبانی، شیلات و دامداری رشد ۶.۶ درصدی را تجربه کرده است و براساس آمارهای سازمان جهانی خواروبار فائو ایران به همراه ترکیه در مقام سوم جهان از لحاظ تنوع محصولات باغی و در تولید ۲۲ محصول کشاورزی جزء ۵ کشور اول دنیاست. کشتزارهای متمرکز در کشورهای توسعه یافته گسترش فراوانی یافتهاند و در حال گسترش روزافزون در سراسر جهان هستند. امروزه با نادیده گرفتن نقش والای بخش مهم اقتصادی کشاورزی در چرخه سیاستگذارهای دولت و بهتر بگویم نظام، متاسفانه گرچه این بخش میتواند محور اصلی چرخه اقتصادی ایران قرارگرفته و سطح رفاه اجتماعی آحاد مردم را با تولید فراوان و کیفی محصولات متنوع خام و صنایع تبدیلی بالا برد، بلکه میتواند با جذب کلیه جوانان دانشگاه دیده این مرز و بوم و توسعه صادرات بسیاری از مواد تولیدی کشاورزی، باغی و دامی بخارج در استانه عضویت به جامعه جهانی WTO از شر رکود اقتصادی یا تورم تحمیلی بالا رهائی یابد.

البته بدیهی است که پیشرفت علم ارتباطات گسترده امروزی در تلفیق با کنجکاوی اغلب جوانان فرهیخته و نخبه موجود نیز در گرفتن اطلاعات علمی و مستندات تحقیقاتی دنیا از طریق شبکه های مجازی در رایانه شخصیشان دخالت داشته و بخاطر همین بعضی از دانشجویان واقعا علاقه مند از برخی اساتید گرانقدر خود بروزتر هستند. پس از جمعآوری اطلاعات با استفاده از نرمافزارهای کشاورزی (agriculture Software) اطلاعات به دست آمده دستهبندی و پردازش میشود و اقدامات لازم نظیر آبیاری، محلول پاشی، سم پاشی و … پارامترهایی که محصول طبق آنها شناسایی میشود شامل میزان جذب عناصر غذایی محصول، دادههای تحقیقاتی، خصوصیات شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی خاک، آبوهوا، ترکیب آب، نوع زمین، روشهای آزمایش خاک، روشهای آبیاری، ویژگیهای کود، فعلوانفعالات بین کودها و موارد دیگر است. 7) همانگونه که مستحضر هستید منابع تولید کشاورزی، از جمله آب، توسعه این بخش را در کشور شدیداً تحدید و تهدید میکند؛ بنابراین، آیا واقعا امکان گسترش پنجاه درصدی سطح اراضی کشاورزی (از 20 میلیون هکتار به 30 میلیون هکتار) در کشور وجود دارد؟ تولید و اشتغال در این بخش مهم، بە عوامل اقلیمی از جملە بارش وابستە است و تغییر در میزان بارش بر میزان تولید و اشتغال اثرگذار است. به نظر شما این تغییرات چقدر متناسب با نیاز کشور و اشتغال فارغالتحصیلان است؟

با عرض سلام به شما و تمام مخاطبین محترم سایت ارزشمندتان، باستحضار میرساند که ضرب الامثلی معروف است که میگویند ” از کوزه همان تراود که در اوست” و یا “هرچه بکاری، همان درو میکنی”. بروز بودن فنآوری نیز با قابلیت رقابت پذیری دستگاههای سخت افزار یا نرم افزاری موجود با آخرین پدیدههای علمی و تکنولوژی است که حاصل تحقیقات و توسعه ” D&R ” پیشرفته تر یا اصطلاحاً بروز شده تر است، که هم کار را ارزانتروساده تر و هم کم هزینه تر و سریعتر انجام میدهد. وی اظهار داشت: باید شیوه های سنتی کشت را با تکنولوژی های مدرن ترکیب کنیم و در حوزه های مختلف تکنولوژی را رواج دهیم. برای تامین این فنآوری پیشرفته در چهارچوب “عصر اتوماسیون” در کشاورزی نیز مجموعه تجهیرات سخت افزاری و نرم افزاری لازم است که بطرح اتوماتیک و هوشمند کلیه تغییرات فوق را کنترل و اعمال نموده که با وسائل صرفا مکانیزه موجود نظیرآبیاری یارانی که تکنولوژی چهاردهه قبل است، قابل انجام نیست. میرآبهایی سنتی که نه تنها علم استفاده از زهکشی های نوین را ندارند بلکه گاه به دلیل نداشتن فن و مهارت لازم، در سیستم های مکانیزاسیون موجود که پس از صرف هزینه های قابل توجه مالی و زمانی احداث شده اند، دست برده و آن را به شیوه سنتی تبدیل و اجرایی می کنند اما چرا با وجود این تعداد تحصیل کرده بیکار در حوزه کشاورزی و به خصوص مهندسی آب با چنین خلا عجیبی مواجهیم و راهکارها در برابر رفع این نقیصه چیست و از اساس آیا حضور میرآبهای تحصیلکرده ضرورت دارد و سوال دیگر اینکه تا مکانیزه شدن کشاورزی چه مسیری پیش رو داریم؟

خیلی وقت قبل از ایجاد نظام مهندسی زنگهای خطر نادیده کرفتن بخش مهم اقتصادی کشاورزی بصدا در آمده بود، و اکثر سرمایه گذاریها اگر حبف و میل نمیشد صرف صنایع مونتاژی میکردید که امروزه سرنوشت اسف بار آنرا با همه حمایتهای دولت میبینیم، ولی با وجود آن این بخش روز بروز ضعیفتر و نحیفتر شده وامروزه تکه پاره شدن بخش مدیریت کلان کشاورزی همراه با آلودگیهای زیانبار اغلب محصولات کشاورزی، زمین یا خاکها تا عمق موثر، آبهای تحت الارضی و هوا و کل محیط زیست به حد بحران خط قرمز رسیده است ولی این ارگان و فصلنامه و انتشارات آن از ارائه کمترین راهکارهای اجرایی برای حل معضلات فوق عاجز است.

برای مثال طرحهای ارائه شده در قالب ناظرین کشت گندم و یا طرح طوبا و کشتهای گلخانهای و اخیراً ایجاد شرکت شهرکهای کشاورزی بعنوان اقدامات نه منسجم بلکه انتزاعی خود یک نوع فرار رو بجلو محسوب شده که نهایتاً مسائل بغرنج بخش کلان کشاورزی را حل نخواهد نمود. یعنی همین خیل عظیم بیش از 12 میلیون مهندسین و سایرفارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار که میتوانند بتدریج جذب بازار جدید مشاغل بخش مهم کشاورزی نوین گردند. درضمن صادرات به افغانستان بیشترین کاهش در سهم از ارزش صادرات محصولات کشاورزی و غذایی را داشته است. در حال حاضر، در شهر «زواره» اصفهان برخی از کشاورزان به دلیل کمآبی، به سمت بومگردی که اتفاقا برای توسعه گردشگری در این منطقه نیز ضروری است، گرایش پیدا کردهاند که درآمد بیشتری از کشاورزی را برای مردمان این شهر ایجاد کرده است. عواملی ازجمله باران و برف، سرعت و جهت باد، سطح رطوبت، میزان و نوع پوشش ابرها در آسمان، درجه حرارت، مناطق کمفشار و گردبادها، و تغییرات ناگهانی فاجعهبار مانند مه، یخبندان، تگرگ، رگبار و رعدوبرق میتوانند تأثیر شگفتانگیزی در کشاورزی ایجاد کنند. حفظ این گزینه برای جهان امروز ضروری است، به خصوص با توجه به تقاضای به سرعت در حال افزایش برای مواد غذایی و دیگر محصولات کشاورزی در دورانی که بازده و بازده در حال کاهش است.

امروزه در بسياري از بخش ها کاربرد تصاوير ماهواره اي نه تنها هزينه چنداني ندارد، بلکه منافع آن به حدي است که هزينه خريد داده ها در مقابل سرعت انجام کار، دقت و حجم اطلاعات به دست آمده ناچيز است. اگرچه در حال حاضر علم داده و کاربردهای متنوع آن در بخش کشاورزی کم است، اما پیشبینی میشود در آینده نزدیک پیشرفت خوبی در این حوزه صورت گیرد. از این رو همه مراحل موجود در آن شامل تقویت زمین، کاشت و برداشت با استفاده از نهاده های طبیعی نظیر کود زیستی، کمپوستها، حشرات سودمند، صورت می گیرد. ساقه رو به پایین میماند و به یک توده خرد شده بر روی زمین تبدیل میشود. در این روش کشاورز می تواند برای هر متر مربع زمین و یا حتی یک گیاه به صورت جداگانه تصمیم بگیرد و نه برای همه مزرعه. در زمانی که هر قطره آب مهم است، صنعت کشاورزی نیز باید ابتکار استفاده از حداقل آب را به روشی بسیار مفید داشته باشد. مثلاً در کنگرهای که اینجانب اخیرا در دانشگاه توکیو یا پکن در چند سال پیش برای ارائه مقاله حضور داشتم، پروفسور وانگ مدیر بخش کشاورزی آنجا با فراهم کردن بازدیدی از قسمتهای تحقیقاتی مختلف به ما نشان داد که بنابر سیاستگذاری نظام حکومتی، آنها را موظف کردهاند تا با ایجاد ارتباطات بسیار نزدیک با مراکز علمی تحقیقاتی کشورهای پیشرفته غربی نظیر امریکا و اروپا، باید خود را مجهز به آخرین پدیده های بروزعلوم و فنون پیشرفته نظیر” کشاورزی دقیق” نمایند.

لازمه این امر اولویت دادن به محوریت اقتصادی بخش کشاورزی و استفاده از صنایع تمیز بجای کثیف و مجهز کردن واحدهای صنعتی ضروری برای مصرف آب به روش بازچرخشیمیباشد. چین، که در مورد تراکم انبوه جمعیت و مسائل مربوط به آلودگی کشاورزی هوشمند شهری صحبت می شود، اکنون در بخش کشاورزی هوشمند نیز مورد توجه قرار گرفته است. راه حلهای هوش مصنوعی این پتانسیل را دارند که چالشهایی که کشاورزان با آن درگیر هستند، از جمله تغییرات آب و هوایی ، آلودگی آفات و علفهای هرز که باعث کاهش بازدهی میشود را حل کنند. از طرفی قیمت پایینتر این نوع از داروها باعث شده افراد برای درمان استفاده از داروهای گیاهی را ترجیح دهند. معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران به مقوله آموزش در بخش کشاورزی اشاره کرد و افزود : دارا بودن نیروی انسانی با دانش و آگاهی مطلوب بسیار مهم و اثرگذار است و جذب نیروهای مروج در سازمان جهاد کشاورزی مازندران کمک خوبی برای توسعه کشاورزی دانش محور بوده است. بررسی پایگاه شاخص های اساسی علم آی.اس.آی (ISI-ESI) نشان می دهد که ۹ دانشگاه تهران، تربیت مدرس، شیراز، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، تبریز، علوم پزشکی شهید بهشتی، علوم پزشکی تهران و دانشگاه آزاد اسلامی در جمع موثرترین دانشگاه های دنیا در رشته های موضوعی علوم کشاورزی و علوم گیاهی و دامی قرار گرفته اند.

این یافتهها با غربال کردن پایگاه داده و مطالعات برای نتیجهگیری مواردی مانند آبوهوا در فرآیند کشاورزی تغییرات چشمگیری ایجاد کرد. پایگاه خبری آوای رودکوف- امیر مسعود طایفه سلطانخانی:بخش کشاورزی یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی هر جامعه است زیرا مواد غذایی و چگونگی تولید آن از زمان خلقت بشر بیشترین وقت و هزینه را به خود اختصاص داده است. آیا تمام این شعارها محقق شده ومشکلات نسل جوانی که اغلب بدلائل زیاد از این بخش فراری است حل شده است؟ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جوین همچنین متذکر شد: تا کنون افزون بر 130 هزار تن محصول چغندرقند پاییزه از استان گلستان به کارخانه قند جوین تحویل شده است و با توجه به نیاز زیاد چغندر به آب و از سویی پایین افتادن سطح آب های زیرزمینی، کشت چغندر قند به صورت پاییزه توصیه می شود.

اغلب کشورهای جهان سوم درون گرا متکی به نظامهای غیر آزاد یا محدود کننده فعالیتهای اقتصادی مبتنی بر تولیدات کشاورزی و دامی مشابه زیاد هستند. چین با تولید ۱۳۴ میلیون تنی رتبه نخست جهان را داشته و هند و روسیه دو تولیدکننده بزرگ بعدی بودهاند. حسین آهنی میافزاید: گزارشی از ۷ دهه گذشته، تعداد ۴۵۰ شهر و ۸۶۵۰ روستا و آبادی در معرض تهدید سیل داریم در کشور که سالانه بطور متوسط ۲۵ سیل بزرگ در کشور ما رخ میدهد، ۵۶ میلیون نفر جمعیت کشورمان در معرض خطر سیل است که از این، ۱۵ میلیون نفر تحت تاثیر شدیدترین سیلها هستند وقتی به آمار نگاه میکنیم میبینیم در طی ۷ دهه یعنی از ۱۳۳۰ تا سیل اخیر، ۷۲۱۷ مورد سیل ثبت شده داریم که نزدیک به ۱۵۰۴ نفر در طی ۱۴ ماه تلفات انسانی داشته است. مشکل این است که هزینههای اولیهی واردات فناوریهای کشاورزی و توقع زودهنگام مصرفکنندگان برای کاهش قیمت با یکدیگر در تضاد هستند؛ تضادی که باعث میشود استفاده از فناوریهای مدرن و گرانقیمت برای کشورهای ضعیفتر به یک چالش بزرگ تبدیل شود. جناب آقای دکتر صناعی، باعث بسی خرسندی است که وبسایت تخصصی مکانیزاسیون کشاورزی را برای اعلام دیدگاههای خود انتخاب کردهاید. خاطرنشان میکند که متن حاضر، حاصل نظرات و عقاید جناب آقای دکتر صناعی میباشد و لزوماً همه این نظرات دقیقاً بیانکننده عقاید مدیریت وبسایت تخصصی مکانیزاسیون کشاورزی نیست.

چون آنها با تفکرعمیق و اعتقاد راسخ به تلاش علمی پؤوهشی و یا اجرائی در کلیه زمینههای اقتصادی از جمله کشاورزی تا حد پیشرفتهترین علوم و فنون سرمایه گذاری نموده و دقیقاً از تخصصهای بالای ذیربط در هر ردهای استفاده میکند. به اعتقاد ایشان، متأسفانه در رأس هرم این مجموعه حیاتی و مهم اقتصادی نیز افرادی قرار گرفته اند که هنوز افکارشان در تکنولوژیهای سه دهه قبل سیر میکند. البته تا خاتمه یافتن سیر تکاملی مرحله اتوماسیون ممکن است بطور موردی، کشاورزان سنتی نیز با بعضی تغییرات موقتی تجهیزاتی پیشرفته، بتوانندخود رابا این تحول و فنون جدید تطبیق دهند که این خود امری طبیعی است. وی گفت: با توجه به اینکه استان خراسان رضوی در حوزه کشاورزی، استانی پربازده و با ظرفیت های بسیار است می تواند در حوزه اشتغال تحول ساز باشد. قنادزاده با بیان اینکه در قالب برنامه عملیاتی تدوین شده در استان جذب سالانه ۴۰۰ نفر در حوزه کشاورزی هدف گذاری شده است، افزود: عرصه کشاورزی یکی از مهمترین حوزه ها در جهت ایجاد اشتغال و حل معضل بیکاری محسوب می شود. به نظر شما سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور چه عملکردی در زمینه اشتغال و ساماندهی مهندسین فارغالتحصیل زیرمجموعه گروه ماشینهای کشاورزی داشته است؟

بعدها به بعضی از کشورها که زیر بار مونتاژ قطعات منفصل نمیرفتند، میگفتند حالا شما فعلاً اینها را بگیر؛ ما کمک میکنیم که شما مثلاً 5 سال دیگر بخشی از این قطعات را بسازی. این سیاستها میتواند ما را به سوی اصلاح الگوی کشت کشور ببرد. شهرستان محلات در این استان که به عنوان قطب تولید گل و گیاهان زینتی کشور مطرح است، بیشترین سطح زیر کشت گل و گیاه را به خود اختصاص دادهاست. بخشی از کشاورزی به تولید خوراک برای دام اختصاص دارد که به دامداری مرتبط است. مدیران دام باید سوابق مالی دقیق داشته باشند، بر کارگران نظارت کنند و مراقبت و تغذیه مناسب حیوانات را جدی بگیرند.