اخبار

کشاورزی شهری هوشمند مجله خبری کشاورزی

برای پایبندی به مشکل گرا، سناریوهای برنامه را بسازید، تا اطمینان حاصل شود که نتایج واقعی است. در این طرح برای ۳۰ حوضه آبریز درجه دو کشور ۱۸ هزار شیت نقشه تدوین و آماده شده و برای اولینبار است که چنین اطلاعاتی به صورت نقشه و مدون در کشور تولید میشود با توجه به اینکه طرح، هدایتی از برنامههای ابلاغی مترقیتر است. برنامه الگوی کشت مانند همه برنامههای اجرایی پس از مرحله تدوین که انجام شده، برای اجرا شدن نیاز به الزاماتی دارد. ولی نکته مهم اینجاست که ما در بخش کشاورزی، تشکل غیردولتی قوی نداریم که بتواند سرمایه لازم را برای این منظور فراهم کند و به نظر نمیرسد که تشکلهای خصوصی در اجرای چنین طرحی بتوانند موفق عمل کنند. وی ادامه داد: در اینجا باید تولیدکننده به این مسائل توجه کند. رئیسی ادامه داد: بر این باورم که نصب کنتور تنها کافی نیست و باید هر چه سریعتر قانون تعیین تکلیف چاه های غیر مجاز قبل سال 85 مشخص شود و همچنین صحت و درستی کنتورهایی که نصب می شود نیز باید مورد توجه قرار گیرد زیرا اگر کنتور بدون دقت گذاشته شود حل بحران آب با شکست روبرو می شود.

روسیه در سال گذشته 53.73 میلیون تن محصول کشاورزی تولید کرد. در این ۴۸ مکاتبهای که سفیر ما انجام داده اصلاً عنوان نشده که محصول ایرانی سم دارد بلکه گفته اطلاعات بدهید محصولات را رجیستر کنیم. گرچه کشور در جایگاه جهانی از حیث تولید محصولات ارگانیک قرار گرفت، اما جایگاهی که از سوی دولت در بودجه انعکاس داده شده، بدان پرداخته نشده است. روشهای نامرغوب تولید در این بخش تغییر مییابد و جای خود را به تولید کیفی میدهد و خاک به عنوان بستر اصلی تولید در این کشور توجه ویژهای داده میشود. بهتر است که گلخانه نزدیک مسیرها و جاده های آسفالته و یا راه آهن باشد زیرا جاده های خاکی هموار نیستند و باعث تکان های شدید گیاهان و میوه ها میشود و از کیفیت محصولات کم میکند همچنین نزدیکی به مسیرهای اصلی و بزرگراه ها به تولید و رشد سریع با هزینه ی کمتر کمک میکند.

شما عزیزان می توانید از قسمت انتهای مطلب، چند صفحه ابتدایی پاورپوینت کشاورزی هوشمند را به عنوان نمونه فایل مشاهده نمائید و در صورت اطمینان، پاورپوینت باکیفیت اصلی را یا قیمت مناسب 10 هزار تومان خریداری نمایید. در زمستان سال ١٣٩٨ قیمت فروش یک کیلوگرم بادمجان در کل کشور برابر ٢١٢٠٦ ریال بوده است و استان کرمان با ٤٩٦٢٣ ریال بالاترین و استان خوزستان با ١٢٥٠٠ ریال پایینترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند. استان مازندران با ٨٠٠٠٠ ریال بیشترین و استان کرمان با ١٥٤١٦ ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایشی معادل ٩٢,٣ درصد داشته است. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال ٩٧ معادل ٢١,٠ درصد افزایش داشته است. در زمستان سال ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک کیلوگرم پنبه وش برابر ٧٢٠٦٠ ریال و منحصر به استان قم با همان قیمت ٧٢٠٦٠ ریال بوده است. استان هرمزگان با ٦٥٤٦٤ ریال بالاترین قیمت و استان قم با ١٤٤٢٣ ریال پایینترین قیمت فروش را در کل کشور داشته اند. استان گیلان با ٦٠٨٣٤ ریال بالاترین و استان قم با ٨٥٥٢ ریال پایینترین قیمت فروش را داشته اند. در زمستان سال ١٣٩٨ قیمت فروش یک کیلوگرم پرتقال در کل کشور برابر ٤٣٠٩١ ریال بوده است.

آیا فکر نمیکنید برای اجرای طرح الگوی کشت و متقاعد کردن کشاورزان برای رعایت آن نیاز به قوانین بازدارنده است؟ قاعده فعلی نسخهای است که ریسکپذیری تولید را افزایش میدهد و بازار را بر هم میزند و تعداد زیادی خردهبازار ایجاد میکند و اگر قرار است که ما بر اساس پتانسیلهای سرزمینی خود حرکت کنیم، باید نقشه پراکنش فضایی برای جانمایی تولیدات کشاورزی داشته باشیم که یکی از خروجیهای برنامه الگوی کشت همین مسئله است و این برنامه میتواند مشخص کند که چه مناطقی میتوانند قطب تولید باشند. سفرههای آب زیرزمینی بیش از نیمی از سطح زیرین خاک هلند را در بر میگیرند؛ متخصصان هلندی با بهرهبردن از انرژی گرمایی این سفرههایِ آب زیرزمینی، گرمای لازم را برای گلخانهها تامین میکنند. محصولات باغی با سهم حدود 18 درصد، محصولات دامی با حدود 11/5 درصد و محصولات شيلات با کمتر از یک درصد در ردههای بعدی قرار دارند. بحث بعدی در این طرح تکنولوژی مورد نیازی است که ما باید به دنبال ترویج آن باشیم.

معاون وزیر صمت افزود: در کل دنیا این اتفاق میافتد؛ عودت خوردن برنجهای هندی، عودت خوردن ذرتهای برزیلی و … در زمستان سال ١٣٩٨ قیمت فروش یک کیلوگرم پیاز در کل کشور ٤٧٧٩٤ ریال بوده است. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهشی معادل ٤٨,١ درصد داشته است. قیمت فروش این محصول نسبت به زمستان سال ٩٧ معادل ٧,١ درصد افزایش نشان می دهد. براین اساس در زمستان سال ١٣٩٨ قیمت فروش یک کیلوگرم پیاز در کل کشور ٤٧٧٩٤ ریال بوده است. گیاهان برای فتوسنتز نیاز به نور دارند و در این فرآیند از انرژی خورشید برای ادغام کربن دی اکسید و آب استفاده و قندی تولید می کنند که در سوخت و ساز گیاه به کار می رود. برای تهیه بذر مناسب می توانید راهنمای خرید بذر را در میوه نیک مطالعه کنید. ارائه تسهیلات ارزان قیمت و کم بهره از طریق بانکها، آموزش بهره برداران، ارائه تکنولوژی و کمک به ایجاد بازارهای مطمئن با استفاده از ابزارهای سیاسی و دیپلماسی، از جمله ابزارهایی هستند که میتوانند در جهت توانمندسازی تشکلها به کار روند ضمن اینکه برای ایجاد بازار و استفاده از ابزارهای سیاسی و دیپلماسی نیز لازم است که سایر دستگاهها از جمله وزارت امور خارجه نیز در این طرح مشارکت داشته باشند.

بنابراین کار را به بخش خصوصی واگذار میکنید و دولت فقط در حوزه سیاستهای کلان آن دخالت خواهد داشت؟ معاون قوه قضائیه و رییس ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تنظیم سند در زمینه املاک باید به وسیله نویسنده عادل که به مقررات و تشریفات قانونی واقف است تنظیم شود. در صورت وجود این الزامات و بروز سیاستهای مربوطه در جامعه کشاورزی کشور زمینه پذیرش اجتماعی طرح پدید خواهد آمد و کنشگران و ذینفعان با مشارکت در اجرای آن از مزایا و منافع آن بهره مند خواهند شد. به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا بازدار عصر چهارشنبه در جشنواره برداشت برنج در شهرستان سیروان اظهار داشت: استان ایلام دارای ظرفیتهای بزرگی در بخش کشاورزی است به طوری که 20 نوع رقم محصول کشاورزی در این استان تولید می شود. در سال۷۷ این مجموعه موفق به کسب رتبه اول در جشنواره خوارزمی شد. بنابراین علی رغم وجود تکالیف قانونی در سالهای اخیر همواره این موضوع در ابتدای اجرا متوقف به تصمیمات موقتی شده است. ما فعلاً نظام برنامهریزی را با تکنولوژی رایج تعریف کردهایم ولی به دنبال این هستیم جای تکنولوژی را در این برنامه طی سالهای آینده ببینیم و این تفاوتهای طرح مذکور با سایر برنامههایی است که هر ساله تحت عنوان «نظام ابلاغ کشت محصولات زراعی» به استانها ابلاغ میشده است.

سیب صادراتی ایرانی در بازارهای کشورهای همسایه بسیار مورد استقبال واقع شده است. در قانون ادغام اتاقها، هیئت نمایندگان اتاق ایران ۷۲ نفر پیشبینی شده بود که ۳۵ نفر نماینده شعبه تهران ۲۰نفر نماینده شعبهها و ۱۷ نفر نماینده ۲۵ اتحادیه سندیکاهای تولیدکنندگان و صادرکنندگان و وارد کنند گان وابسته به اتاق بودند. در این فرایند هیچ ایرادی در مورد سموم و کود وارد نشده بود بلکه استانداردهای روسیه با ایران متفاوت است. هیچ شخص یا تشکلی حاضر به انجام کار غیراقتصادی نیست و کاری را انجام میدهد که سود داشته باشد. وی در مورد عملکرد وزارت بهداشت در این حوزه نیز گفت: در حوزه فلفل دلمهای کم کاری از سوی وزارت بهداشت روی داد، زیرا سفیر ما در روسیه طی ۹ ماه گذشته ۴۸ بار به مسئولان کشور نامه فرستاده اما هیچ جوابی دریافت نکرده است.

تخصیص آب بر اساس برنامه الگوی کشت تکلیفی قانونی است و ما باید در این طرح این دو رابطه را برقرار میکردیم که آب در کجای کشور، برای چه محصولاتی و به چه حجمی مصرف کنیم. به این معنا که ما چقدر الگوی کشت خود را با فراهمی آب در کشور تطبیق میدهیم، درواقع این کار را برای این منظور انجام دادیم که بتوانیم تکلیف قانونی تخصیص آب برای بهرهوری بیشتر را اجرایی کنیم. چقدر در مصرف منابع آب صرفه جویی میشود؟ وقتی که در اجرای این طرح، پارامتری مانند کاهش قیمت تمام شده اعمال و تولید سودآور شود خواهیم دید که خود به خود طرح اجرایی میشود. پس وقتی اشراف ندارند نمیدانند چگونه باید بحث را مطرح کنند. وقتی چنین نقشه راهی ایجاد شد خود مردم ترغیب به انجام آن میشوند و در مسیر تولید قراردادی محصولات را بر اساس تقاضا و با توجه به پتانسیل تولید انجام میدهند. وقتی یک کانتینر عودت میخورد در بوق و کرنا میکنند و محصول ایرانی را بی کیفیت نشان میدهند. معاون وزیر صمت با اشاره به رجیستر شدن کالاها در گمرک چین، گفت: کل محصولات کشاورزی و صنایع غذایی باید در گمرک چین رجیستر میشد زیرا از ابتدای سال ۲۰۲۲ میلادی اطلاعات هر کسی رجیستر نباشد کالایش برگشت میخورد.

چندين دهه است که صادر کننده را متكي و وابسته، بارآورده ­ایم و صادر کننده همیشه نیاز به یارانه، تشویق و کمک ­های ترجیحی دارد. به هر حال سازمان توسعه تجارت طی یک ماه گذشته این کار را انجام داد و کالاهای ما به راحتی به چین صادر میشوند. این دو روش باعث ایجاد گازهای گلخانهای همانند دیاکسیدکربن میشوند. در اغلب کشورها، آزادسازی تجاری گسترده و سهولت در مناسبات تجاری باعث تقویت روند رشد درآمدها و محصول خواهد شد. البته اکنون نیز در صادرات محدودیت نداریم فقط این تعرفهها هستند که به عنوان اهرمی برای کم یا زیاد کردن صادرات و واردات به کار گرفته میشوند.

در حوزه سبزی و صیفی و محصولات باغی میزان تولید شناور است و این مسئله بستگی به مزیت نسبی مناطق و کشش بازار دارد و ما توان تولید بیش از نیاز جامعه داریم و لذا در این حوزه بر روی صادرات و گسترش بازارهای صادراتی متمرکز شدهایم. به گفته وی، این چالش «بیش از سه دهه» است که روی تولید و صادرات محصولات کشاورزی ایران سایه انداخته و منجر به از دست رفتن بازارهای تراز اول دنیا شده است. از این دست مثالهاست. دقیقاً؛ دومین زیرساخت لازم برای اجرای الگوی کشت قوانین بازدارنده است که به دلیل مالکیت خصوصی در بخش کشاورزی به آن نیازمند هستیم زیرا روشهای ارشادی در شرایط فعلی کشور از کارآیی اندکی برخوردارند.

برخی از تصمیم گیران از ایجاد تحولات ساختاری در بخش کشاورزی کشور هراس دارند و به حفظ وضع موجود قانع هستند. در مورد تأمین روغن از دانههای روغنی نیز میتوان عنوان کرد که با تکنولوژی موجود امکان تأمین ۵۰ درصد نیاز کشور در برنامه الگوی کشت در هشت منطقه کشور با فراهم آوردن الزامات آن وجود دارد. در مجموع این برنامه ضمن ارتقای وضع موجود و مدیریت بهتر منابع تولید، اهداف استراتژیک کشور را نیز پوشش میدهد. براساس طرح الگوی کشتی که تدوین شده برنامههای ارتقای ضریب خوداتکایی محصولات اساسی دست یافتنی است و در این طرح تناقضی با اهداف کلان کشور و برنامههای توسعه وجود ندارد. البته باید اشاره کنم که با تغییر تکنولوژی تولید و رواج کشت ارقام علوفهای جدید میتوانیم به تغییرات نسبتاً بزرگی در این حوزه دست پیدا کنیم ضمن اینکه در حوزه گیاهان علوفهای ظرفیت خوبی در دیم زارها وجود دارد که با تنوع بخشی به گیاهان علوفهای دیم در تناوب با گندم امکان دستیابی به تأمین مقادیر قابل توجهی از علوفه مورد نیاز وجود دارد به عبارت دیگر یا باید بخشی از علوفه مورد نیاز کشور را وارد کنیم یا اینکه نظام تولید علوفه را تغییر دهیم. در صورت بروز حوادث و وارد آمدن خسارت، بیمه گر مکلف به جبران خسارت مالى بیمه گذار تا میزان مورد قرارداد و براى خطر قید شده و نوشته شده در قرارداد بیمه مى باشد.

محصولات گلخانه ای : گلخانه یکی از راه حل های مدرن برای مبارزه با سرما، گرما و کم آبی می باشد و در بسیاری از کشور های قطبی یا کشور های استوایی که دارای آب و هوای سرد یا گرم هستند و یا با مشکل کم آبی رو به رو هستند، احداث گلخانه می تواند بهترین گزینه برای تولید میوه و سبزیجات در این مناطق باشد. این نخستین مشکل است که حل آن زمانبر است.مشکل دوم برخی قوانین است. دومین بحثی که در این برنامه به آن پرداخته شده، مسئله بین تطابق آب قابل برنامهریزی و تولید محصولات کشاورزی است.

1. هر عضو باید در قلمرو خود از بهداشت سلامت انسان در برابر خطرات ناشی از ورود استقرار یا گسترش آفات، امراض و موجودات ناقل بیماری حفاظت کند. برای مصرف آنتیبیوتیکها در پرورش دام، طیور، آبزیان و زنبورعسل استانداردهایی علمی مانند دوره پرهیز یا همان دوره منع مصرف تعیین شدهاست که پیش از سپریشدن زمان منع مصرف، دامپزشک نباید اجازه ارسال دام و طیور به کشتارگاه یا مصرف شیر و دیگر فراوردههای جانوری را بدهد. معاون وزیر صمت تصریح کرد: علت بازگشت سیب زمینی نیز این بود که برای بازار ازبکستان تولید نشده بود؛ به این معنا که تولیدکننده همان باری را که برای عراق تولید کرده بود برای ازبکستان فرستاده بود در حالی که استانداردهای این دو کشور کاملاً با هم متفاوت است.تولیدکننده همان باری را که برای عراق تولید کرده بود برای ازبکستان فرستاده بود در حالی که استانداردهای این دو کشور کاملاً با هم متفاوت است. با بررسی کسب و کارهای هوشمند، انتظار می رود که استفاده از دستگاه های اینترنت اشیا در صنعت کشاورزی تا پایان سال ۲۰۲۰ به ۷۵ میلیون نفر برسد و سالانه ۲۰ درصد رشد کند. طبق مطالعات انجام شده در بازار آمریکا گزارش شده است که به کار بردن هوش مصنوعی در کشاورزی باعث افزایش اندازه بازار این حوزه در حد ۱۵۵۰ میلیون دلار تا پایان سال ۲۰۲۵ خواهد شد.

یکی از نکات مهم در رابطه با کشاورزی در ایران ، سنتی بودن بخش قابل توجهی از آن است . یکی دیگر از برنامه های مهم برای توسعه کشاورزی، مشارکت در صنایع تبدیلی و بسته بندی است که موجب می شودکالاها نام و اعتبار خود را کسب کرده و از عرضه کالا توسط واسطه ها و دلالان محصولات کشاورزی در بازار جلوگیری شود. برای تولید گوجهفرنگی با مواد جامد محلول زیاد، مقدار مصرف و جذب پتاسیم و کلسیم باید زیاد باشد. در حالی که فضای محدودی را اشغال می کند، این روش به کشاورزان اجازه می دهد تا اکثر عناصر تولید را کنترل کنند: نوع و مقدار نوری که گیاهان دریافت می کنند، دمای محیطی که در آن رشد می کنند، مقدار آب و مواد مغذی به آنها داده می شود. استفاده از هوش مصنوعی باعث تغییر در نحوه تولید مواد غذایی ما انسانها شده است و استفاده از آن باعث شده تا تولید گازهای گلخانهای تا ۲۰% کاهش پیدا کند. در طول هزاران سال، پیشرفت در کشاورزی کند اما مداوم بود و ابزار و آلات جدیدی چون گاوآهن، بیل و کج بیل، داس و خرمن کوب و چرخ چاه و ابداع روش های پرمشقت آبیاری مانند قنات و نهرکشی به افزایش تولید و مازاد تولید بر مصرف انجامید، که خود به مبادلات تجاری و برقراری روابط بین جوامع کمک کرد.

اول اینکه همانطور که اشاره کردم برخی از تصمیم گیران از ایجاد تحولات ساختاری در بخش کشاورزی کشور هراس دارند و به حفظ وضع موجود سایت agriculture-na قانع هستند. بر اساس برنامه الگوی کشت قطعاً تولید گندم به اندازه نیاز کشور به آسانی امکانپذیر است البته به شرط آنکه سرکوب قیمتی گندم در روش خرید تضمینی اصلاح شود و ما بتوانیم خرید بر مبنای کیفیت محصول را نیز گسترش دهیم در حوزه علوفه کمبود ظرفیت داریم و امکان تأمین کامل نیاز در داخل کشور وجود ندارد چرا که هم میزان نیاز بالاست و هم علوفههای موجود در گروه محصولات آببر قرار دارد و کشور ما نیز با محدودیت جدی آب مواجه است. بر اساس این برنامه، قطعاً تولید گندم به اندازه نیاز کشور به آسانی امکانپذیر است البته به شرط آنکه سرکوب قیمتی گندم در روش خرید تضمینی اصلاح شود و ما بتوانیم خرید بر مبنای کیفیت محصول را نیز گسترش دهیم. مکانیزم خرید تضمینی و قیمت گذاری محصولات کشاورزی با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی و محمدرضا رمضانی معاون مجلس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست شورای گفت وگوی استان فارس مورد بحش و بررسی قرار گرفت. در سراسر جهان، برای اجرای الگوی کشت بدون اعمال تنبیه و استفاده از قوه قهریه از شانزده روش استفاده میشود که این روشها عبارتند از اثرگذاری بر قیمت تمام شده، نظام تعرفه، تخصیص آب، ایجاد بازارهای صادراتی در خارج از کشور و کمک به رونق آن، تخصیص یارانه به مصرف کننده یا کالای نهایی، خرید تضمینی و غیره.