اخبار

کشاورزی قراردادی، ضمانت اجرای الگوی کشت و ناجی تولید


سمنان- مجله خبری کشاورزی- «کشاورزی قراردادی» به عنوان راهکاری موثر در ترغیب کشاورزان برای اجرای «طرح الگوی کشت» به منظور نجات زمینِ بحران‌زده از کم‌آبی و مجالی برای تامین محصولات راهبردی مورد نیاز کشور و زیست فردا، مورد توجه ویژه دولت سیزدهم است؛ راهبردی که می‌تواند کشاورزی را اقتصادی و شکوفا کند.منبع اخبار