کشاورزی قراردادی در ۲۰ هزار هکتار از گندمزارهای استان سمنان ابلاغ شدکشاورزی قراردادی در ۲۰ هزار هکتار از گندمزارهای استان سمنان ابلاغ شد
سمنان- مجله خبری کشاورزی- معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: کشاورزی قراردادی در قالب کشت گندم در وسعت ۲۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی استان برنامه‌ریزی و ابلاغ شد.منبع اخبار