اخبار

کشاورزی مدرن جایگزین روش های سنتی کشت مجله خبری کشاورزی

تغییر روش کشت در کشور با توجه به تغییر اقلیم و بحران خشکسالی ضرورتی انکارناپذیر است. برای دستیابی به آب برای کشت در گلخانه اکثر گلخانه داران از استخر های آب ( استخر های بتنی و استخر های آماده) استفاده میکنند تا میزان آب مدنظر به سازه گلخانه برسد. بیمه کشاورزی نوعی استراتژی است که براساس آن محصولات زراعی در در برابر خطرات کشاورزی و بیماری های نباتی و حوادثی مانند حریق مورد تضمین قرار می گیرند و خسارت مالی وارده به کشاورز بیمه گذار تا ميزان مورد تعهد بیمه گر جبران می شود. با افزایش جمعیت شهرنشین و در مقابل کاهش روستانشینان، در حالی روزبهروز نیازهای غذایی افزایش مییابد که با کاهش زمینهای زراعی رو بهرو هستیم، بهگونهای که شاید بشود گفت کشت محصولات بهصورت عادی و سنتی صرفه اقتصادی ندارد و نمیتواند پاسخگوی نیاز مردم باشد و باید بهدنبال راههای جدید تولید محصولات کشاورزی باشیم. وقتی برای اولین بار کشت گلخانه ای در قرن سیزده میلادی آغاز شد، شیوهای برای برآوردهسازی نیازهای غذایی خانوادههای سلطنتی، کاشت گیاهان استوایی غیربومی برای تحقیق و همچنین پرورش گیاهان دارویی به حساب میآمد.

تهویه هوا: سیستم های مناسب جهت تهویه برای خروج رطوبت اضافی، نقش عمده ای در سلامت محصول خواهد داشت. رطوبت بالای 70% باعث ایجاد قارچ خواهد شد. سیستم آبیاری قطره ای: استفاده از سیستم های آبیاری قطره ای در کاهش رطوبت هوای موجود در فضای گلخانه و کنترل دمای خاکی اثرات مثبتی دارد. دمای بالا و کنترل شده در گلخانهها همچنین سبب میشوند که این گیاهان بیشتر و بیشتر رشد کنند و نیاز دائمی به هرس داشتهباشند که خود باعث افزایش هزینههای نگهداری این گیاهان میشود. ارقام پاکوتاه نیز در شرایط گلخانهای دارای رشد بالایی هستند و بایستی بهصورت دائمی هرس شوند. این گیاه که بومی هندوستان است در شرایط گلخانهای در فصل زمستان شروع به گلدهی کرده و میوهها در اواخر بهار قابل برداشت هستند. دلیل این موضوع ویژگیهای این گیاهان است که به شکل چندساله، با ارتفاع بلند و با شاخسار زیاد ظاهر میشوند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا از مازندران ، سید محمود حسینی پور در جلسه شورای هماهنگی و سیاست گذاری بخش کشاورزی استان با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه مردم ایران اسلامی، گفت: باید در مقابل دشمنان دین و اسلام ایستادگی و مقاومت کنیم و بصورت عملی در جبهه اقتصادی ایفای نقش نماییم. با توجه به کمبود آب، یکی از سیاستهای اصلی دولت یازدهم در بخش کشاورزی انتقال کشت از فضای باز به فضای گلخانهای است. اشاره کرد. همچنین کشت خارج از فصل برخی از محصولات در گلخانه مزیت دیگری به حساب میآید که باعث میشود تولیداتی که در فصول خاص به عمل میآیند، همیشه در دسترس مصرفکننده باشد.

بر اساس مشکلاتی که در مراحل قبلی مشخص شده است، بستر نرم افزاری و یا انسانی که سیستم عامل را مدیریت می کند در مورد اقداماتی که باید انجام شود تصمیم گیری می کند. بر اساس مشکلات شناسایی شده در مراحل قبلی، پلت فرم نرم افزار و یا انسانی که پلتفرم را مدیریت می کند در مورد اقداماتی که باید انجام شود تصمیم می گیرد. ممکن است داشتن یک گلخانه کمک کند روی هر چیزی که گیاه در تماس با آنها قرار میگیرد کنترل داشته باشید، ولی در صورت ناقل بودن یک گیاه به آفتهایی مثل مگسهای سفید یا سایر آفتها، میتوانند خیلی سریع به دیگر گیاهانتان سرایت کند و کل محصول را از بین ببرد. آنها هم خوشحال از اینکه تا چند سال دیگر میسازند؛ غافل از اینکه این محصول مثلاً بهخاطر تحول تکنولوژی در خودروهای جدید از مد میافتد؛ یعنی اصلاً خودبهخود تبحر شما در ساخت فلان خودرو از بین خواهد رفت؛ مثل داستان غمانگیز پیکان در ایران. وی درباره میزان کار انجام شده در سال 93تا پایان دی ماه بیان داشت: بیش از 27 هزار و 700 هکتار شبکه فرعی آبیاری، 36 هزار و 400 هکتار زهکشی زیرزمینی و 25 هزار و 400 هکتار تجهیز و نوسازی اراضی انجام شده است.

انواع مختلف کاکتوس میتوانند در شرایط آبوهوایی خاص تولید میوه کنند از جمله این میوهها میتوان به دراگون فروت، انجیر هندی و سیب پرووین اشاره کرد. به هیچ عنوان صادرات محصولات کشاورزی با این شرایط آبی و اقلیمی، با وجود این همه کویر و خشکی مقرون به صرفه نیست. عسکری افزود: نزدیکی ما به کشورهای حوزه خلیج فارس در بحث صادرات محصولات کشاورزی نیز ظرفیت خوبی بوده که نتوانستیم استفاده کنیم. در سال 96 بنا بر آمار ارائه شده از سوی معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، محصولات کشاورزی باغی، بیشترین سهم صادرات کشور را به خود اختصاص دادهاند که پسته از مهمترین این محصولات بوده است. این مورد تاثیر بسزایی در دمای هوا در طول سال دارد به همین دلیل داشتن ارتفاع برای تاسیس گلخانه ترجیح داده میشود. کشتوکار گلخانهای یکی از مهمترین کسبوکارهای دنیای امروز است که موازی با اهداف جهانی انرژی پیش میرود و سعی در به حداقل رساندن مصارف آن دارد. ایران امروز شانزدهمین کشور از نظر سطح زیرکشت در دنیا است، اما متاسفانه جزء 20 کشور صادرکننده محصولات کشاورزی نیست. اما در عمل، فهم نادرست ماهیت بنیادی آن میتواند بهراحتی منجر به پروژههای زنجیره ارزشی شود که تاثیری محدود یا غیرپایدار داشته باشند.

از بین این گیاهان میتوان به انبه، گلابی جنگلی، پشن فروت و میوههای انواع کاکتوس اشاره کرد که در ادامه به بررسی شرایط موردنیاز آنها جهت کشت گلخانهای میپردازیم. ازآنجاییکه انبه جزء گیاهان چندساله و درختی محسوب میشود امکان کشت آن در گلخانه تنها در صورتی امکانپذیر است که از ارقام پاکوتاه این گیاه استفاده شود. بستر کشت انبه نیز بایستی سبک و با زهکش مناسب و غنی از مواد آلی با اسیدیته بین ۷ تا ۵.۵ باشد. پایگاه خبری آوای رودکوف- امیر مسعود طایفه سلطانخانی:بخش کشاورزی یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی هر جامعه است زیرا مواد غذایی و چگونگی تولید آن از زمان خلقت بشر بیشترین وقت و هزینه را به خود اختصاص داده است. مهمترین مشکل گلخانهدارها مشکل بازار است، نبود ثبات در بازار ایران و نوسان شدید قیمتها، باعث کاهش تمایل به سرمایهگذاری در این بخش شده است. بر این اساس، نرخ افزایش انتشار گازهای آلاینده از رشد محصولات کشاورزی طی یک دهه آتی پایینتر خواهد بود. پیش بینی میشود بخش کشاورزی ایران طی سالهای 1398 تا 1402 سالانه 2.7 درصد رشد کند.

در بخش گندم، ایران که بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ میانگین تولید بیش از ۱۲ میلیون تنی را به ثبت رساند (معادل نرخ ۲ درصدی)، تا سال ۲۰۲۸ تولید گندمش با افزایش 1/39 درصدی به سطح بیش از ۱۵ میلیون تن خواهد رسید. انتگرال نور روزانه به عنوان مقدار انرژی نور جمع شده در روز که گیاه را تامین میکند، اندازه گیری میشود و این امر تحت تاثیر موقعیت جغرافیایی و چه زمان از سال می باشد. چراغهای ال ای دی ویژهای نیز بهصورت شبانهروزی وظیفه تأمین نور موردنیاز این گیاهان برای رشد را بر عهده داشته و بهاینترتیب سرعت رشد گیاهان این مرکز، بسیار بیشتر از موارد مشابه طبیعی است. بیشتر گیاهان برای تولید، رشد و گلدهی به مقدار مشخصی از انرژی تجمع یافته نور در طول رشدشان نیازمند هستند. در این مقاله چهار بخشی ما نگاهی خواهیم انداخت به مکان، ساختار و محیطی مناسب و ایده آل که گیاهان برای رشد و پرورش در تاسیسات تولید گلخانه ای نیازمند هستند. دربخش دوم ما در مورد عواملی که برای ساخت تاسیسات تولید گلخانهای است بحث میکنیم. معمولا در کشت گلخانه ای سال اول سوددهی ندارد و اگر گلخانهدار حرفهای باشد، در سال اول فقط میتواند دخل و خرجش را باهم برابر کند و از سال دوم سوددهی آغاز میشود.

از این رو، ایراد عمده هیدروپونیک، نیاز به سرمایه اولیه بالا برای استقرار سیستم است؛ بهویژه اگر سیستم کاملاً اتوماتیک و خودکار باشد، لذا باید تحقیق جهت یافتن مواد و سیستمهای ارزانتر صورت پذیرد. شرکتها نیز با در دسترس نبودن مواد اولیه قادر به تحویل سفارشات در زمان مقرر نخواهند بود. کشاورزی مدرن یک رویکرد صنعت کشاورزی است، که طرفدار محصولات سالم و عاری از مواد غیرطبیعی و مضر محسوب میشود. این گیاه نیاز دمایی بین ۲۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد برای رشد داشته و از نظر نیاز نوری جز گیاهان با نیاز نوری بالا محسوب میشود لذا کشت آن در مناطقی که آبوهوای ابری دارند توصیه نمیشود. هرچند تعداد تولید کنندگان گلخانهای، بزرگی وجود دارند که امکانات محصولاتشان را توسعه میدهند. اینترنت اشیا: اینترنت اشیا در اکثر صنایع مختلف تحول بزرگی ایجاد نموده است.

وی اظهار کرد: یکی از راهکارهای دیگر مبارزه با اثرات منفی تغییرات اقلیمی کاهش گازهای گلخانهای است. کشاورزی دقیق نیاز به هزینه و سرمایه گذاری ابتدایی زیادی دارد ولی بهینه سازی تولید محصول بر اساس تغییرات درون کشتزار بسیار اساسی و بنیادین است و باعث فراگیر شدن و پایدار شدن این فناوری در بخش کشاورزی شود. برای این کار لازم است گیاهان و بخش های رشد یافته آن (میوه، برگ، گل و …) را از زمان بذر تا برداشت، مواردی چون: نزدیکی مشتریان بالقوه، نوسانات قیمت، تقاضای بازار، بازده سرمایه گذاری را در نظر گرفت و دیگر موارد که در این مقاله چهار قسمتی مورد بحث قرار میگیرد. عامل اصلی گل انگیزی در این گیاهان طول روز بالا است. پشن فروت که در ایران با نام گل ساعتی نیز شناخته میشود. پشن فروت در دماهایی بین ۲۵ الی ۳۰ درجه سانتیگراد و رطوبت بالای ۶۵ درجه بهترین عملکرد را خواهد داشت. نکته دیگری که در این بین باید بر روی آن تاکید شود بهره وری بالای محصولات کشت شده در گلخانه است. ۴ هزار میلیارد تومان، بودجه مورد نیاز پوشش ۱۰۰ درصدی بیمه محصولات کشاورزی وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی دولت دوازدهم با تاکید بر اینکه بیمه محصولات کشاورزی باید به پوشش صددرصدی برسد، ادامه داد: پوشش صددرصدی بیمه محصولات کشاورزی به ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد.

صادرات سبزیجات و میوه های تازه برای ایران یک منبع درآمدزای غنی به شمار می رود. کشت گلخانهای علاوه بر کاهش مصرف آب که از مسائل مهم کشور است، باعث افزایش تولید در واحد سطح (۱۰ برابر فضای آزاد) میشود و امکان تولید بیش از یک محصول در سال، استفاده از اراضی غیرقابل کشت با سیستمهای نوین مانند هیدروپونیک و عدم وابستگی تولید به شرایط محیطی را فراهم میسازد، همچنین افزایش کیفیت محصول تولیدی با کنترل دقیق و بهتر آفات و بیماریها و کاهش مصرف سموم، تنظیم برنامه کشت مطابق با نیاز بازار و افزایش صادرات از مزایای کشت گلخانهای است. به طور همزمان انرژی، فضای مورد استفاده، زمان، آب و مواد مغذی را میتوان در گلخانه به مناسب ترین حد رساند تا میوه ها با کیفیت مطلوب تولید شوند و به حداکثر پتانسیل ژنتیکی آنها برسد. هنگامی که استفاده از روش آب کشت و تولید محصولات کشاورزی بدون استفاده از خاک مطرح میشود، این پرسش ظاهراً بسیار ساده پیش میآید که وقتی میلیونها هکتار زمین مزروعی وجود دارد که قسمتی هم بدون استفاده مانده، وقتی خاک بهعنوان منبع مواد غذایی گیاهان و محیط طبیعی رشد آنها به بشر ارزانی شده، چرا به جای استفاده از آن دنبال روش تولید بدون استفاده از خاک برویم؟

اکثر این میوهها بهخصوص دراگون فروت دارای ریشههای سطحی بوده و جهت ثبت راندمان بهتر نیاز به اجرای سیستم داربست در گلخانه دارند. امروزه اکثر استارتاپهای هوش مصنوعی که در زمینه کشاورزی فعالیت میکنند رویکردی برای افزایش کارآرایی روشها و میزان تولید محصولات کشاورزی دارند. بهره وری 20 برابری محصولات گلخانه ای معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی گفت: با انتقال محصولات آب بر به محیط های کنترل شده همچون گلخانه ها با کمترین میزان مصرف آب می توان حتی به بهره وری 20 برابری همراه با کیفیت بالاتر محصول دست یافت . با کاهش هزینههای غذا، کیفیت و سطح زندگی بهبود یافته است. کشاورزی هوشمند یک مفهوم مدیریت کشاورزی با استفاده از تکنولوژی مدرن است تا با افزایش کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی این نیاز را برآورده کند. از دیگر جوانب مهم، دریچه ای برای داشتن حداکثر سود در طول سال، دانستن نیاز های مشتریان و بازاری که محصولات در آنجا به فروش میرسند.

با این حال میتوان آنرا از طریق مدیران آموزش دیده و با تجربه ( در تولید گیاهان متمرکز، مهندسی و کنترل رایانه ای) برای مدیریت کارمندان و برطرف کردن نیاز گیاهان همزمان انجام داد. این پارامتر را میتوان کنترل کرد تا به رشد و توسعه ی بهینه ی گیاه برسیم. در این میان بخش کشاورزی با «برنامه های اقدام و عمل» مناسب، میتواند بر سه مولفه امنیت غذایی شامل «فراهمی»، «دسترسی» و «سالم بودن غذا»، تاثیر گذاشته و به تابآوری سیستم غذایی کمک نماید. آموزش بخش گسترده ای از کشاورزان و پایین آوردن قیمت های استفاده از اینترنت برای استفاده از فناوری اطلاعات می تواند کمک زیادی به رواج این نوع کشاورزی را داشته باشد. شرکت های گلخانه ای موفق تمایل به بسط و گسترش دادن تاسیساتشان دارند که معمولا با افزودن فضا میسر میباشد. یاد خواهند نمود که منافع و اسرار بانک را محفوظ دارند. ضمن این که تولیدات گلخانهای نسبت به کشاورزی سنتی بازده بالاتری نیز دارند و به همین دلیل تقاضای بازار جهانی برای آنها بیشتر است، بهطوریکه پیشبینی میشود این صنعت در سالهای آینده رشد چشمگیری پیدا کند.

پرورش محصولات داخل ساختمان با داده های بزرگ مزایای متمایزی برای کشاورزی در فضای باز دارد. چیزی که واضح است، این است که پرسودترین محصولات گلخانهای در کشت گلخانه ای، محصولی است که بتوانید از طریق فروش آن، مقدار زیادی پول به دست آورید و چندبرابر هزینه برای پرورش آن محصول، درآمد داشته باشید.میوه های گلخانه ای پرسود، میوه هایی هستند که یا طرفداران و تقاضای بسیار بالایی داشته باشد، یا ارزش آن بسیار بالا باشد، یا هردوی این موضوعات برای آن صادق باشد. خاک و آب دو منبع حیاتی برای کشت و پرورش گیاهان هستند که امروزه با توجه به محدودیت منابع آبی و پایین آمدن کیفیت خاک، تولید و فراهم آوردن غذا برای جهان گرسنه مستلزم استفاده از روشهای جایگزین تولید و پرورش گیاه است که یکی از روشهای جایگزین جهت تحقق این امر، استفاده از کشتهای گلخانهای و تولید گیاهان به روش هیدروپونیک است.

اما زمانی که محصول از مزرعه بیرون می آید کیفیت و سلامت آن باید توسط وزارت بهداشت و سازمان زیر مجموعه آن یعنی سازمان غذا و دارو بررسی شود». اما تا آنجا که من اطلاع دارم عواملی که در راستای مسائل معطوف به داخل وجود دارد، باعث کاهش سهم محصولات کشاورزی ایران به زیر پنج میلیارد دلار در بازارهای جهانی شده است و این در شرایطی است که بازار این محصولات از گردش و یک و نیم تریلیون دلاری برخوردار است. در ۱۰ سال گذشته ، فناوری کشاورزی شاهد رشد چشمگیر سرمایه گذاری بوده است که در ۵ سال گذشته ۶٫۷ میلیارد دلار سرمایه گذاری و تنها در سال گذشته ۱٫۹ میلیارد دلار سرمایه گذاری شده است. مجموع صادرات این بخش به لحاظ ارزشی برابر با 454 میلیون دلار بوده و وزن «میوه و ترهبار» صادراتی در این مدت نیز افت 8 درصدی را ثبت کرده است. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس اظهار کرد: سیل اخیر نیز مشکلات بخش کشاورزی استان کرمان را مضاعف کرد و در شمال استان، شهرستانهای کرمان، رفسنجان، شهربابک، سیرجان، راور و زرند وضعیت بسیار نامناسبی دارند و بعضی از موارد نیاز به امداد فوری دارند و لازم است مشکلات قنوات و چاهها رفع بشود.

کل مساحت گلخانههای کشور حدود 12هزار و 500 هکتار است که طبق برنامهریزی وزارت جهاد کشاورزی در آینده نه چندان دور این رقم به 48 هزار هکتار خواهد سایت agriculture-na رسید. در حال حاضر سهم گلخانههای مدرن در ایران بین پنج تا 10 درصد و گلخانههای نیمه مدرن حدود 70 درصد را در برمیگیرند. از حدود 30 سال پیش تا کنون به صورت جدی روش تولید گلخانهای در ایران کلید خورد که طی چند سال اخیر گلخانههای زیادی اصلاح و بازسازی شدهاند. پاسخ این پرسش در مواردی که جامعه مصرفکننده مثلاً، سبزیجات تازه به دلایل صنعتی، تجاری، نظامی و غیره در منطقهای بدون خاک مزروعی مستقر شده یا دسترسی به آب ارزانقیمت نداشته و مسائل حمل و غیره مطرح باشد در نتیجه تولید با این روش گلخانهای آسانتر است.