اخبار

کشاورزی هوشمند، راهکار افزایش بهره‌وری در مصرف آب


تهران- مجله خبری کشاورزی- معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی بر اجرای کشاورزی هوشمند برای افزایش بهره‌وری آب با توجه به پدیده خشکسالی و بروز کم‌آبی در سال‌های پیش رو تاکید کرد.

https://www.irna.ir/news/85241068/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A2%D8%A8

پیام های شما مایه دلگرمی همکاران ما در پایگاه خبری هشت صبح خواهد بود. قیمت سقف کاذب. گرچه وانت زامیاد تنها وانت بنزینی در گروه n۲ (دارای وزن خالص بالای ۳.