کشاورزی هوشمند به اقلیم: رویکردی در بازطراحی سیستمهای کشاورزی مجله خبری کشاورزی

با توجه به نقش اقتصادی اشتغال کشاورزی زنان در تامین نیازهای اقتصادی خانوارها (بویژه در مورد خانوارهای دارای سرپرست زن)، کاهش شدید اشتغال کشاورزی زنان در کنار اثر مخرب بر تولید بخش کشاورزی میتواند به کاهش رفاه و گسترش فقر اقتصادی در میان خانوارهای زنان بیکار شده منجر سایت agriculture-na شود. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی، تابآوری اقتصادی این بخش نقش مهمی را در رسیدن به اهداف اقتصاد مقاوتی دارد. به گزارش بازار به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سیدجواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در نشست هم اندیشی با مدیران مسئول نشریات تخصصی بخش کشاورزی اظهار کرد: ما به دنبال تولید قدرت کشاورزی در ایران هستیم و رسانه ها نقش موثری در این امر خواهند داشت. برای سنجش امنیت غذایی از مجموعه شاخصهایی استفاده می شود که از مهمترین آنها می توان به ضریب خودکفایی محصولات غذایی اشاره داشت که در این بخش، عملکرد دولت نهم با ارتقا و حصول بیش از 95 درصد ضریب خودکفایی محصولات کشاورزی، عملکرد بسیار برجسته به حساب می آید.

بخش کشاورزی از مهمترین و استراتژیک ترین بخش های اقتصادی کشور است که امنیت غذایی جامعه به آن وابسته می باشد. بخش کشاورزی از مهمترین و استراتژیک­ترین بخشهای اقتصادی کشور است که امنیت غذایی جامعه به آن وابسته میباشد نگاهی به دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه کشاورزی با بررسی شرایط و اوضاع کشاورزی ایران قبل از انقلاب و مقایسه آن با چهار دهه پس از انقلاب گویای بسیاری از حقایق است بدون شک دستیابی به عمق برکات انقلاب اسلامی در ایران زمانی قابل لمس است که مقایسهای بین شرایط کشاورزی کشوردر دوران قبل و بعد از انقلاب اسلامی در طول این چهار دهه داشته باشیم. یکی از مهم ترین وظایف دولت در بخش کشاورزی، عرضه کافی مواد غذایی در سطح کلان است و نظارت بر توزیع عادلانه غذا به منظور دستیابی همگان به غذای کافی و مغذی است. مواد و روش­ها: بدین منظور از شاخص­های تمرکز بازارهای صادراتی، تمرکز صادرات، درجه باز بودن اقتصاد، نسبت ستانده بخش کشاورزی به مصرف واسطه، بی­ثباتی درآمد بخش کشاورزی، ضریب خوداتکایی، شاخص توسعه انسانی و شاخص­های حکمرانی خوب استفاده شد.

فناوری نوین استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار، نوآوری در کشاورزی به حساب می آید که باید ضمن سازگار بودن با شرایط منطقه ای، محلی و مسایل فنی، مورد پذیرش کشاورزان و مدیران مزرعه قرار گیرد. مطالعات انجام شده در شمال آمریکا نشان داد که طعم و آروما (بو) دو عامل مهم در انتخاب محصول توسط مشتریان می باشند.کیفیت محصولات گلخانه ای برای مصرف تازه به واسطه ظاهر (رنگ، اندازه، شکل، نداشتن خسارت فیزیولوژیکی و سفتی بافت)، ویژگی های ارگانولپتیک و تغذیه ای (سلامت تغذیه ای) تعیین می شود. تولید محصول گوجهفرنگی ایران هم به 5.7 میلیون تن در سال میرسد. بنابراین برای رسیدن به اهداف کشاورزی پایدار بکارگیری راهبردهای مختلف جهت مدیریت بهینه مصرف آب کشاورزی و افزایش سطح بهرهوی آن ضروری بنظر میرسد و دولت هم در سالهای اخیر از چنین راهبردهائی به شکلهای مختلف از نظر مالی و تسهیلاتی و فناوری حمایت مینماید. به گزارش ایمنا، محمدرضا درگاهی عصر امروز در جلسه رفع موانع صادرات کشمش و ارزیابی آفات محصول انگور تاکستان که در سالن جلسات باغستان سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به مشکلاتی که برای صادرات محصولات کشاورزی در سالهای اخیر پیش آمد، برنامه وزارت جهاد کشاورزی احداث آزمایشگاههای مرجع کشاورزی در همه استانهاست.

اما سهم صادراتی این بخش در توسعه اقتصادی و تولید ملی کشور ناچیز و با نوسانات زیادی همراه است، به ویژه بحران کم آبی در سالهای اخیر تاثیر بیشتری بر روی تولیدات این بخش داشته است. در دهه­های اخیر دستیابی به اهداف توسعه کشاورزی پایدار در ایران به علت بحران خشکسالی و کم آبی به ویژه در بخش کشاورزی که یکی از مصرفکنندگان عمده آب محسوب میشود با مشکل جدی مواجه شده است،. علی محرابیان ظهر جمعه در حاشیه بازدید از پروژه خط انتقال آب سد نساء به بم گفت: سد نساء میتواند مشکلات آب شرق استان به ویژه بم را رفع کند و خط انتقال آب به بم و بروات هم اکنون ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تمام تلاش خود را به کار میگیریم که آب این سد به شهر بم برسد. تغییر و اصلاح روشهای انتقال آب و آبیاری(سطحی و تحت فشار) میتواند ما را در استفاده بهینه از منابع محدود آب یاری کند.

روشهای نامرغوب تولید در این بخش تغییر مییابد و جای خود را به تولید کیفی میدهد و خاک به عنوان بستر اصلی تولید در این کشور توجه ویژهای داده میشود. نگارنده در کتاب حاضر در بخش اول، به کشاورزی پایدار میپردازد و موضوعاتی چون کشاورزی حفاظتی، اهداف، ویژگیها و عناصر موثر در آن، سیستمها و روشهای خاکورزی و نمونههایی از پروژههای به کارگیری این نوع کشاورزی را بررسی میکند. بررسی ها نشان می دهد رژیم پهلوی در دهه 40 با استراتژی نادرست خود که تحت عنوان اصلاحات ارضی از آن یاد می شد باعث بیمار شدن اقتصاد ایران شده بود. نشانه های این بیماری را در عرصه های مختلف اقتصاد می توانستیم به وضوح مشاهده کنیم. در این مطالعه به بررسی سیاستهای حمایت از بخش کشاورزی در کشورهای مختلف دنیا براساس اجزا و مقادیر آن پرداخته شده و با سیاستهای حمایتی اتخاذ شده در بخش کشاورزی ایران مقایسه گردیده است. برای تدوین نقشه راه زیست فناوری کشاورزی کشور با مطالعه شرایط گذشته، میزان نیاز کشور، شرایط تولید و بررسی زیرساختهای موجود پنج سناریو تدوین شد که این 5 سناریو شامل روند رشد تولید محصولات زیست فناوری کشاورزی همانند 10 سال گذشته باشد، در این سناریو سهم ایران از تولید جهان 06.0 درصد در سال 1404 بدست آمد.

سیب زمینی مهم ترین محصول از این نوع است که از مرگ ومیر ناشی از گرسنگی در بسیاری از نقاط جهان به شدت کاست. چنانچه به جای راندمان آبیاری به معیار صحیح بهرهوری آب(کیلوگرم محصول تولید شده به ازای مصرف یک متر مکعب آب) توجه شود، میتوان از آب موجود به نحو موثرتری بهرهبرداری نمود. از بعد تـأمین مواد غذایی، افزایش تولید سرانه با رشد 3 درصد، یعنی 61 کیلوگرم در سال 1375 به 1460 کیلوگرم غذا در سال 1385 و نهایتاً تولید 105 میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در سال جاری که به طور شاخص بیش از 11 میلیون تن آن را محصولات دامی و 650 هزار تن آن را محصولات آبزی تشکیل می دهد، اصلی ترین مولفه این بخش شناخته می شود. میزان برداشت گوجه فرنگی در هر مترمربع از گلخانه به طور متوسط 30 الی 35 کیلوگرم است. از بررسی های علمی چنین استنباط می شود که بخش اعظمی از اراضی کشور با محدودیت های متوسط تا شدید از نظر شوری روبرو هستند. که در ادامه این مقاله می خواهیم به بررسی کشاورزی مدرن در ایران و چالش های آن بپردازیم. بسیاری از چینی ها کشاورزی می کنند و تقریباً یکی از بزرگترین صنایع کشت و صنعت در اختیار این کشور قرار دارد.

بیشتر محققین از این زمینه ها به عنوان چاش هایی برای گفتمان اشاره می کنند. طبق برنامه ریزی انجام شده با تحقق اهداف تولیدی در پایان برنامه چهارم، سهم غلات در تأمین انرژی از حدود 60 درصد در وضع موجود، به 50 درصد در سال 1388 کاهش خواهد یافت و هم زمان سهم فرآورده های حیوانی در تأمین انرژی از حدود 10 درصد به 14 و در تأمین پروتئین نیز از حدود 5/24 درصد در وضعیت فعلی به حدود 9/29 درصد تا پایان برنامه چهارم افزایش خواهد یافت و هدف برنامه در بند »و» ماده 18 قانون برنامه چهارم برای افزایش سهم پروتئین حیوانی در الگوی تغذیه با رشد 4/6 درصد در سال، معادل 29 گرم محقق می گردد. این سیاستها میتواند ما را به سوی اصلاح الگوی کشت کشور ببرد. این در حالی است که بسیاری از مسئولان امر بر این باورند که کشاورزی در ایران به دلایل متعددی همچون کوچک مقیاس بودن اراضی، عدم استفاده از دانش و تکنولوژی روز، بومی بودن کشاورزی، بی توجهی به اجرای قانون الگوی کشت، مکانیزه نبودن کشاورزی اقتصادی نیست و در مقابل رئیس اتحادیه محصولات کشاورزی معتقد است افرادی که چنین اظهاراتی را در کشور مطرح می کنند، نگاهشان متکی بر واردات است چرا که به سبب اقلیم ۴ فصل و ظرفیت بالای تولید با برنامه ریزی مدون می توان به قطب کشاورزی تبدیل شد و درآمد ارزی حاصل از صادرات محصولات کشاورزی را جایگزین درآمدهای منابع نفت کرد.

هنگام استفاده از روش های ارگانیک برای تولید محصولات گلخانه ای، بستر کشت، کودهای مورد استفاده و تکنیک های مدیریت آفات ممکن است با تولید در گلخانه های معمولی متفاوت باشد. به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پروژه تدوین نقشه راه زیستفناوری کشاورزی ایران در سه فاز متفاوت مطالعه و شناخت وضع موجود زیستفناوری کشاورزی در ایران و جهان، تهیه نقشه راه فنـاورانه محصـولات و فناوری های نوظهور در زیستفناوری کشـاورزی و تهیه برنامه ملی توسعه فناوریها و محصولات زیستی در حوزه کشاورزی اجرایی شد. با توجه به وضع موجود، دیگر به روشهای آبیاری تحت فشار نمیتوان به چشم تزئین و تجمل نگریست، بلکه در کنار روشهای کارآمد سطحی میبایست با در نظر گرفتن نوع خاک و گیاه یکی از روشهای مناسب آبیاری نوین را انتخاب کرد (ولیزاده، ۲۰۰۳). در این گزارش آمده است که برای رشد ایران به میزان 13.4 % از بازار جهانی زیست فناوری کشاورزی، الزاماتی مانند افزایش تعداد شرکتهای دانش بنیان در حوزه زیست فناوری کشاورزی و ارتقای ظرفیت تولید شرکتهای موجود، ترویج و فرهنگ سازی مصرف محصولات زیست فناوری کشاورزی، حمایت بخش دولتی برای تولید و مصرف، بازاریابی ملی و بینالمللی برای محصولات زیست فناوری کشاورزی، تسهیل قوانین صادرات برای محصولات زیست فناوری کشاورزی، کاهش تعرفه گمرکی برای صادرات، فزایش تعرفه واردات محصولات زیست فناوری کشاورزی که در کشور توان علمی، عملی و امکانات تولید آنها وجود دارد، تدوین و استفاده از استانداردهای بین المللی برای تولید محصولات زیست فناوری کشاورزی، تعریف برند و معرفی به بازارهای منطقه ای و جهانی، تسهیل شرایط حمل و نقل بین المللی و تسهیل روابط پولی و بانکی ایران با جهان لازمالاجرا است.

برای افزایش راندمان آبیاری و کارآیی مصرف آب، توسعه و اصلاح شبکه های مدرن انتقال و توزیع آب، انجام آبیاری در مواقع نیاز و به اندازه، به کارگیری روش های جدید آبیاری و ترویج و آموزش فناوری های آبیاری تحت فشار به کشاورزان را پیشنهاد می کند ( فرشی ۲۰۰۳). طبق مطالعات انجام شده در بازار آمریکا گزارش شده است که به کار بردن هوش مصنوعی در کشاورزی باعث افزایش اندازه بازار این حوزه در حد ۱۵۵۰ میلیون دلار تا پایان سال ۲۰۲۵ خواهد شد. فائو اعلام کرده که تولید پسته ایران در سال 2020 به میزان 190 هزار تن بوده که باعث شده جایگاه ایران در جهان پس از آمریکا و ترکیه سوم باشد. براساس گزارش فائو، ایران در تولید بادمجان جایگاه ششم را با 595 هزار تن دراختیار دارد. مشاغل زیادی هستند که ما آن ها را به درستی نمی شناسیم. ساخت پنجره با سطح تهویه بالا و استفاده آن در بالاترین نقطه سازه از مزایا و پارامترهایی میباشد که شرکت های سازنده بر آن تاکید می نماید. در شرایطی که توانایی ایجاد بازارمنحصر بفرد محصول خود را داشته باشید و بتوانید به بهترین شکل محصولات گلخانه خود را بهره برداری کنید، می توانید پس از گذشت سه سال بازگشت سرمایه خود را مشاهده کنید.

در تولید این محصول چین با 1.1 میلیون تن جایگاه نخست و آمریکا در جایگاه دوم قرار گرفته است. و در نهایت، در سناریوی پنجم همه ایران تحت پوشش تولید محصولات زیست فناوری در نظر گرفته شده که در این سناریو فرض شد که 10 درصد از سطح زیر کشت کل کشور تراریخت کاشته شود، برای 50 درصد احیای باغات از نهال کشت بافت استفاده شود، در 50 درصد سطح زیر کشت از زیست مهارگرها و کودهای زیستی مصرف شود و کل صنایع تولید دام و طیور، آّبزیان از واکسن و افزودنی و کیت استفاده کنند. در بعد ارتقای کیفی غذا، به دستاوردهایی نظیر افزایش تولید دانه های روغنی کلزا برای کاهش اسیدهای چرب ترانس در روغنهای خوراکی به میزان 10 درصد، افزایش مبارزه بیولوژیک در سطح 130 هزار هکتار، افزایش تولید محصولات ارگانیک در سطح 300 هزار هکتار، کاهش 50 درصدی مصرف سموم شیمیایی، افزایش پوشش بهداشت محصولات دامی و گیاهی و نهادینه سازی استانداردهای بین المللی محصولات غذایی می توان اشاره کرد. در هفتههای گذشته نوسان قیمتی در برخی بازارهای مواد غذایی مثل کاهش قیمت در بازار گوجهفرنگی، با اعتراضاتی از جانب کشاورزان این محصول همراه شد که قیمتهای جاری را کمتر از هزینه تمامشده تولید این محصول قلمداد کرده و تولید این محصول را زیانآور دانستهاند.

به گزارش کُردتودی،بخش کشاورزی از مهمترین و استراتژیک ترین بخش های اقتصادی کشور است که امنیت غذایی جامعه به آن وابسته می باشد خودکفایی در تولید محصولات اساسی زراعی همواره یکي از جهت گيريهاي اصلي توسعه بخش کشاورزي در راستاي ارتقاي امنيت غذايي است. با توجه به اینکه امنیت در هر کشور از نکات مهم برای ایجاد بستر توسعه به شمار می رود بطوری که با نبود امنیت، توسعه در امر اقتصادی و سیاسی مورد چالش واقع میشود شاید آنچه به ذهن هرکسی با اسم امنیت خطور میکند، امنیت در بحث نظامی است که هرچند بعد از انقلاب در این بخش کشور ما رشد چشمگیری داشته است اما یکی از حوزههای مهم استراتژیک که به ایجاد امنیت کشور هم بسیار وابسته است، بحث کشاورزی است. هرچند نیاز به زمین زیادی دارد.

تجهیزات، مواد و دانش فنی( ندارد، ولی در حوزه زیر ساختهای آزمایشگاهی و شرکتهای دانش بنیان در کنار استفاده از ظرفیت کامل شرکتهای موجود نیاز به تاسیس شرکتهای جدید و افزایش بهره وری آنها است. فاز اول به شیوه مطالعه کتابخانه ای و مراجعه به سازمانهای مرتبط انجام شد که مشتمل بر 9 سند است، فاز دوم به شیوه مراجعه حضوری با متخصصان و جستجوی اینترنتی صورت گرفت و فهرست تجهیزات، مواد و فناوری مورد نیاز تولید هر محصول، ساختار شکست و درخت فناوری محصولات تهیه و تدوین شد و در نهایت در فاز سوم در فرآیند اجرایی فاز نقاط ضعف و قوتها، تهدیدها و فرصتها در حوزه های مختلف زیست فناوری کشاورزی در ایران را شناسایی و با استفاده از روش SWOT داده ها مورد تحلیل قرار گرفته شدند و در نهایت پس از تحلیل دادهها، استراتژی مناسب در حوزه های مختلف زیست فناوری کشاورزی تدوین شد. در سناریوی چهارم روند رشد تولید محصولات زیست فناوری کشاورزی مطابق با رسیدن به سهم 3 %از بازار بیوتکنولوژی کشاورزی در نظر گرفته شد که در این سناریو برای هر محصول برنامه ریزی برای رسیدن به سهم 3 درصدی انجام شد.

فروش بالای فلفل سبز باعث شده تا این محصول در بسیاری از گلخانه ها پرورش داده شود. اما در روش گواهی سپرده کالایی به دلیل خرید و فروش چندباره گواهی سپرده، امکان نوسانات قیمتی در بازار وجود دارد. به دلیل این مشکلات، دقت در برنامه ریزی آنچنان که باید و شاید، امکان پذیر نخواهد بود و این امر، ناشی از فقدان اطلاعات کافی و عدم قطعیت است. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، محمود حجتی شامگاه چهارشنبه در نشست با فعالان و تشکل های بخش کشاورزی استان مرکزی در اراک افزود: توجه به زنجیره از مزرعه تا سفره در بخش کشاورزی امری ضروری است که با نقصان یک حلقه از این زنجیره، تمامی زحمات کشاورزان به هدر خواهد رفت. با توجه به اینکه اصلاحات ارضی صورت گرفته توسط حکومت طاغوت در دهه 40 که همراه با برخی تبلیغات صورت گرفت، بخش عظمی از کشاورزی ایران از بین رفت و با تکه تکه شدن کشاورزی ایران، واردات محصولات آمریکایی به ایران بسیار زیاد شد.

از صحبتهای استالین چنین بدست می آید که اصلاحات ارضی، در قالب تعاونیها قابل حل می باشد و این کار را باید صورت گیرد. در جمهوری اسلامی ایران هم سال به سال میزان خرید گندم از خارج افزایش می یابد که این امر عدم توان توسعه کشاورزی و عدم موفقیت در زمینه اصلاحات کشاورزی را نشان می دهد. اما امروز که هفتاد و دو سال از این سخنان می گذرد، کشورهای شوروی سابق نتوانسته اند بین شهر و روستا تعادل ایجاد نمایند و بدون واردات گندم، جامعه را اداره کنند. مقایسه سطح حمایت از بخش کشاورزی ایران با کشورهای OECD نشان میدهد.

عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگارصنعت، تجارت و کشاورزی، با اشاره به اینکه سود بخش کشاورزی در برابر بخشهای خدمات و صنایع بسیار ناچیز است، اظهار کرد: در کشورهای اروپایی و آمریکا به ازای هر کشاورز ۲۰ تا ۵۰ هکتار زمین وجود دارد، در حالیکه در ایران مقدار زمین ناچیزی در اختیار کشاورزان است که این امر نشان میدهد درآمد تولیدکنندگان بخش کشاورزی در مقایسه با کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه قابل مقایسه نیست. تولید بادام در ایران 164 هزار تن گزارش شده اما آمریکا با تولید 2.37 میلیون تن جایگاه نخست را دارد و پس از آن کشورهای اسپانیا و استرالیا در جایگاههای دوم و سوم قرار گرفتهاند.