اخبار

کشاورزی هوشمند و بررسی نمونههای واقعی در زمینه مزارع هوشمند مجله خبری کشاورزی

او در خصوص افزایش صادرات تولیدات کشاورزی از خوزستان به سایر نقاط ایران و منطقه بیان کرد: باید در ابتدا بازارهای هدف را شناسایی، استانداردهای آنان را شناخته و بر همان اساس صنایع بسته بندی خود را ارتقا دهیم. با توجه به اینکه 25 درصد اشتغال در بخش کشاورزی و صنایع جانبی آن می ­باشد اگر حمایت ­های ویژه از این صنعت شود حتماً در اشتغالزایی و ارز آوری می­تواند جایگزین بخشی از ارزهای نفتی شود. او میگوید: یونجه محصول آب برعلوفهای بیشتر در شهرستانهای شرقی استان کرمان، به ویژه ریگان و نرماشیر کشت میشود. محمد خیراندیش، رئیس سازمان جهاد کشاورزی شمال استان کرمان گفت: شهرستانهایی که در شمال استان کرمان، بیشترین زراعت در آنها صورت میگیرد، شامل: ارزوئیه، بافت و بردسیر است.

کیخسرو چنگلوایی در ادامه اذعان داشت: کاهش ضایعات زمان برداشت محصولات (به ازا هر یک درصد کاهش ضایعات در تولید گندم، حدود ۱۷ هزار تن از هدر رفت آن جلوگیری شده است که ارزش ریالی آن بیش از ۳۷ میلیارد تومان است.)، توسعه سیستمهای نوین آبیاری، مدیریت به موقع عوامل زیان رسان (مانند مبارزه با علفهای هرز، آفات و بیماریها و تغذیه متعادل) از دیگر دلایل افزایش تولید محصولات کشاورزی در استان خوزستان هستند. بررسیها نشان میدهد که سالیانه بین ۳۰ تا ۵۰ درصد محصولات کشاورزی به ضایعات تبدیل میشوند که با احتساب تولید ۱۲۰ میلیون تن محصول حجم زیادی از سرمایه ملی به هدر میرود. وی با انتقاد از این مسئله که برداشت محصول در مزارع و باغات با استفاده از روشهای بسیار سنتی انجام میشود، افزود: برداشت محصولات کشاورزی به صورت مکانیزه آن هم با دستگاه هایی که تکنولوژی آن ها مربوط به به ۲۰ تا ۳۰ سال گذشته است، یکی از دلایل عمده هدر رفت محصولات کشاورزی در مرحله برداشت به شمار میرود.

کنترل فرآیندهای داخلی و کاهش ریسک تولید: دادههای حاصل از سیستم اینترنت اشیاء این فرصت را ایجاد مینماید که برنامهریزی درستی برای میزان تولید داشته باشند. ادغام قابلیت های اینترنت اشیاء با حوزه کشاورزی، کشاورزی 2.0 را ایجاد کرده است، جایی که شبکه های حسگر نقش برجسته ای در جمع آوری داده ها و اتوماسیون رویه های کشاورزی دارند. به گفته او شمال استان کرمان در ترویج تولید محصول کم آب زعفران، مقام پنجم کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین در فصولی که کشاورز مازاد تولید دارد از قیمت پایین خرید محصول از کشاورز اجتناب میشود و در نتیجه قابلیت نگهداری محصول افزایش مییابد. مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفت و گو با خبرنگارصنعت،تجارت و کشاورزی، درباره علل ضایعات بالای محصولات کشاورزی در کشور، اظهار کرد: ضعف در تکنولوژی و استفاده از روشهای مدرن در برداشت، نگه داری و انتقال در مزرعه عامل اصلی بالاترین ضایعات در بخش کشاورزی است. عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با بیان اینکه بخش دیگر ضایعات بخش کشاورزی به نگاه دولت مربوط میشود، گفت: دولت به منظور کاهش تلفات بخش کشاورزی در توسعه مکانیزاسیون، مدرن سازی، سورتینگ محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سرمایه گذاری مناسبی نکرده است. به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با وجود استفاده از روشهای سنتی برداشت، ضعف تکنولوژی، کمبود صنایع تبدیلی و تکمیلی و نبود سیستمهای مناسب حمل و نقل متاسفانه ضایعات بالای محصولات کشاورزی در کشور سایه انداخته است.

تلاش ما این است که با استفاده بیحد و حصر از سموم و کود کشاورزی مقابله کنیم. علیرضا جعفر نژاد، معاون پژوهشی و رئیس بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان در گفتوگو با خبرنگار گروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، گفت: یکی از مهمترین نهادههای محصولات کشاورزی، کود هاش شیمیایی است که بر اساس نتایج تحقیقات بین ٣۰ تا ۵۰ درصد تولیدات به صرفه محصولات کشاورزی به دلیل مصرف صحیح کود است. عبدالعلی گیلانی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان در گفتوگو با خبرنگار گروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، گفت: اهداف مزرعه تحقیقات کشاورزی را می توان در چند بخش دسته بندی کرد. کیخسرو چنگلوایی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در گفتوگو با خبرنگار گروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، با بیان این که استان خوزستان مهمترین قطب تولیدات کشاورزی است و مقام اول را در این زمینه دارا است، گفت: در حال حاضر مجموع محصولات زراعی ۱۶ و ٢ دهم میلیون تن است، و این در حالیست که در سال ۱۳۹۲ فرآوردههای ما ۱۲ و ٢ دهم میلیون تن بوده اند که به معنا رشد ٣٧ درصدی طی این سالها است.

در این جهان پر سرعت که صنایع در رقابت نزدیک به یکدیگر هستند و هر لحظه به منظور سبقت از یکدیگر خود را مجهز به فناوریهای جدید میکنند ضروری است که خود را به روز کنند. امنیت غذایی را در بسیاری از مناطق جهان تهدید میکند. پیرو اهمیت کشت های گلخانهای در صنعت استراتژیک کشاورزی و تاثیر مستقیم آن در تامین امنیت غذایی شهروندان، نیاز به تجهیزات کاربردی جهت افزایش راندمان تولید بر کسی پوشیده نیست. آن روز تمام فکر شما به این سمت معطوف میشود که چه مواردی میتواند به کم آبی بیشتر دامن زند؟ از طرفی عطش زمین های کشاورزی از سال های قبل بیشتر شده است و سیراب کردن زمین ها، نگرانی ها برای کم آبی را بیشتر می کند و از سوی دیگر تامین مواد غذایی به تولید محصولات کشاورزی بستگی دارد. یک رقم آن ماندگاری کمی دارد و در مقابل نوع دوم بذر علاوه بر ماندگاری بالا در مقابل آفات از قابلیت انبارداری بالاتری برخوردار است. به عنوان مثال در خصوص محصول گوجه فرنگی ۲ رقم بذر دارند. در مقابل هم آب رسانی و آموزس کم ترین تورم های فصلی را در این بازه رقم زده اند که در مقیاس فصلی به ترتیب معادل با 0.1 درصد و 1.9 درصد به ثبت رسیده است.

افزایش شدت و تکرار حوادثی نظیر؛ خشکسالی، بارندگی های سنگین، سیل و زیاد شدن حداکثر دما در حال حاضر بوقوع پیوسته است و انتظار می رود در بسیاری از مناطق با شتاب بیشتری گسترش پیدا کند(۵). عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با بیان اینکه آمار ضایعات ۵۰ درصدی در بخش کشاورزی صحت ندارد، گفت: بنابر آخرین آمار حداکثر ضایعات محصولات کشاورزی ۳۰ درصد است، هر چند در برخی باغات ۱۰۰ درصد ضایعات داریم. راه های زیادی وجود دارد که از طریق آنها می توان از فناوری هوشمند در کشاورزی استفاده کرد, و راههای زیادی وجود دارد که کشاورزان میتوانند ضمن به حداکثر رساندن تولید، محصولات و دامهایشان در شرایط خوبی باقی بمانند.. ایالات متحده به دلیل علم کشاورزی خود مشهور است و برخی از فناوری های پیشرفته کشاورزی را در جهان ارائه می دهد. از اینرو رقابت بر سر زمینهای کشاورزی و منابع آب، قیمت بالای انرژی و تغییرات آب و هوایی همگی نشان میدهد که باید با منابع کمتر، غذای بیشتری برای مردم سرتاسر جهان تولید شود. افزایش تولید، بالا بردن کیفیت، حفظ منابع آب و خاک و در کنار آن، بهره وری مطلوب از این منابع در راستا پاسداری از آنان برای آیندگان از جمله فعالیت های ما هستند.

البته فیزیولوژیستهای بخش کشاورزی اعلام کردهاند که برگشت این درختان در پی یک یا دو بارندگی امکان پذیر سایت agriculture-na است. برنامه های خود را برای توسعه یک منظومه ماهواره ای رادار دهانه مصنوعی (SAR) به نام Sirb، اعلام کرده است. هر کشوری معیارهای مورد نظر خود را در تولید (فراوری های کشاورزی) از لحاظ اندازه، بقایای سموم و فلزات سنگین دارد که در صورت شناخت آنان میتوان به افزایش صادرات کمک ویژه کرد. برای حل این مشکل میتوان تسهیلاتی به کشاورزان ارائه داد اما با توجه به این که نرخ بازپداخت این تسهیلات بالاست و یا حتی در صورت پایین بودن نرخ بهره، خود مبلغ پرداختی مبلغ بالایی می ّاشد عملا این راهحل نمیتواند به کشاورزان کمک چندانی نماید. او در خصوص نبود شماره ثبت موسسه تحقیقات گیاه پزشکی بر روی سموم هشدار داد و این کونه محصولات را غیر قابل فروش و ممنوع عنوان کرد. او با اشاره به مصرف کود های شیمیایی در کشاورزی و تولید محصولات زراعی افزود: برای اینکه اثر بخشی کودها و میزان جذب عناصر غذایی توسط گیاه اندازه گیری شود، بذرها در آزمایشگاه آسیاب شده و با استفاده از روشهای استاندارد، میزان عناصر جذب شده و اثر بخشی کودهای شیمیایی از این طریق اندازه گیری و برآورد میگردد.

اسدی با تاکید بر این مسئله که توسعه مکانیزاسیون و صنایع تبدیلی و تکمیلی در کاهش ضایعات محصولات کشاورزی نقش بسزایی دارد، بیان کرد: اگر با توسعه مکانیزاسیون، صنایع تبدیلی، تکمیلی و حمل و نقل مناسب بتوانیم ضایعات را به صِفر و کمتر از ۴ درصد برسانیم، با این میزان جلوگیری از هدر رفت میتوان غذای ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر را تامین کنیم. کشاورزی هوشمند راه حلی است که با آن میتوان به بهره وری بسیار بالا در تولیدات کشاورزی چه از نظر کمیت و چه از نظر کیفیت رسید. پس میتوان گفت که تهیه نمونه اولیه سیستم مزرعه هوشمند برای کشاورزان محلی تولید برنج تایلند ضروری است. این کاهو برای تهیه سالاد مناسب است و به عنوان سبزیجات درجه یک برای تجارت کاهو بسته بندی می شود. چرا که قیمت آرد و نان به دلیل حمایت از مصرفکنندگان توسط دولت تعیین میشود و عدم تغییر قیمت این محصولات نیز باعث عدم شکلگیری بازاری مناسب برای خرید گندم در بورس کالا میشود. جای این سوال مطرح است که چرا مسئولان وزارت جهاد کشاورزی مدام خود را پشت آمار خودکفایی گندم پنهان کرده و از سایر وظایف خود همچون کاهش تلفات، مدرن کردن تکنولوژی و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی آماری ارائه نمیدهند؟

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان طرح ۵۵۰ هزار هکتاری را با توجه به تامین مطمئن آب، زهکشی و اصلاح خاک؛ کمک به افزایش عملکرد، تولید پایدار و تجهیز و نوسازی این سازمان عنوان کرد و بیان داشت: کشاورزی امری زنده و پویا است که ما باید کشاورزان را در بحث مدیریت زراعی و استفاده مناسب از نهادهها آموزش دهیم. کشاورز با تأکید بر اینکه نقشه راه وزارت جهاد کشاورزی خیلی روشن است، عدم دستیابی به برخی اهداف را ناشی از همراه نبودن کشاورزان و بیتوجهی آنها به توصیههای وزارت جهاد کشاورزی دانست. در صورتی که قصد دریافت همراه بانک کشاورزی را دارید، می توانید به صورت کاملا معتبر همراه بانک را از طریق سایت بانک کشاورزی دانلود کنید. هزینه احداث گلخانه شیشهای بدون احتساب تجهیزات و تنها سازه به همراه نصب برای هر مترمربع، از 800 هزار تومان شروع میشود و تا 1 و نیم میلیون تومان میرسد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی شمال استان کرمان گفت: سطح زیرکشت زعفران در استان کرمان، بیش از هزار و ۶۰۰ هکتار است که متوسط عملکرد این محصول ۲.۵۳ کیلوگرم در هکتار میباشد. او هدف نهایی را در سطح کلان تر، افزایش رفاه زندگی مردم جامعه دانست و افرود: باید به گونهای تغییر کنیم که در جهت رفع نیازهای انسان باشد تا به امنیت غذایی برسیم. بعنوان مثال اگر بتوانیم به نحوی عمل نماییم که به ازای هر بذر گندم بجای برداشت 70 عدد گندم، 70 عدد خوشه برداشت کنیم در این صورت به افزایش تولید در واحد سطح خواهیم رسید. رئیس سازمان جهاد کشاورزی شمال استان کرمان گفت: بیشترین سطح زیرکشت محصولات آب بر را یونجه با حدود ۳۰ هزار هکتار در شمال استان به خود اختصاص داده است. به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ارومیه، رسول جلیلی رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به سیمای بخش کشاورزی استان اظهار کرد: سطح زیر کشت محصولات زراعی ۷۰۰ هزار هکتار بوده که ۲.۳ درصد اراضی کشور را شامل میشود. دستیار واتسون برای بازاریابی، دیدگاههای IBM برای سازههای اینترنت اشیا و همینطور زنجیرهی تامین واتسون، از دادههای آبوهوایی، گزارشهای تعرفهها و سایر گزارشهای منظم برای ارائهی تصویری کاملتر از مسائل تامین غذا در سطح جهان استفاده میکنند.

اسدی ادامه داد: بخش دیگر ضایعات محصولات کشاورزی در بحث انتقال از مزرعه به بازار ناشی از نبود سیستمهای حمل و نقل حرفه ای، فقدان بسته بندی و سورتینگ مناسب و نبود سردخانهها به میزان کافی است. به عنوان مثال زمانی که یک کیلو سبزی خوردن خریداری میشود، حداقل ۵۰ درصد محصول به سبب خاک و آفت هدر میرود که تمامی این موارد در آمار و ارقام ضایعات اثر دارد. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سالیانه میزان قابل توجهی محصول در بخش کشاورزی هدر میرود، گفت: اگر میزان ضایعات محصولات کشاورزی را حداقل ۳۰ درصد در نظر بگیریم، بنابراین از مجموع ۱۲۰ میلیون تن تولید محصولات کشاورزی رقمی حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیون تن محصول هدر میرود. وی با اشاره به اینکه توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در کاهش ضایعات محصولات کشاورزی نقش مهمی دارد، اظهار کرد: توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و تجهیز آن به ماشین آلات و فناوری روز دنیا در کاهش ضایعات احتمالی تاثیر وافری دارد و همواره به سبب آنکه بخش اعظم محصولات تولیدی درجه ۲ و ۳ است، از این رو با توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و ایجاد زنجیره به سبب استفاده محصول تولیدی به عنوان کنسانتره و آبمیوه میزان ضایعات روند کاهشی به خود خواهد گرفت.

این تحولات میتواند باعث ایجاد یک انقلاب اقتصادی در ایران شود چرا که در ایران قابلیت پرورش انواع محصولات کشاورزی و صادرات آن وجود دارد که میتواند باعث رشد اقتصادی در سطح کلان نیز شود. این مقام مسئول در خصوص عوامل موفقیت در افزایش بهره وری محصولات کشاورزی در خوزستان تصریح کرد: توجه ویژه به انتقال یافتههای تحقیقاتی و کارهای بِه نژادی، استفاده از ارقام پر محصول (که نه تنها افزایش تولیدی برای ما داشته بلکه در مقابل تنشهای زنده و غیر زنده مقاوم و متحمل باشد)، توسعه مکانیزاسیون و استفاده از ماشین آلات و عدوات دنباله بند جدید (که برای حفظ محیط زیست و خاک مناسب باشد)، تغییر آرایش سطح زیرکشت (درسال ۹۲ خورشیدی ٣٧ درصد از سطح زیر کشت گندم با کارندهها کشت میشد و امثال به بالا ٧٨ درصد رسیده است.)، استفاده از خط ویژه اعتباری مکانیزاسیون (طی ۵ سال گذشته حدود ۳۷۰ میلیارد تومان تسهیلات کم بهره به کشاورزان داده شده و ۵ هزار و ۵۰۰ دستگاه تراکتور سبک و سنگین و ۲۵۰ دستگاه کمباین خریداری شد) که این عوامل توانست به افزایش تولیدات کمک کند.

گیلانی با بیان اینکه باید به شرایطی برسیم که کشاورز توانمند شده و محصولات خود را بر اساس علم و تکنولوژی روز تولید کند بیان کرد: افزایش تولید، بهبود کیفیت و تولید محصولات صادراتی، موجب بالا رفتن سطح معیشت مردم و کسب دانش تخصصی در زمینه کشاورزی می شود. مشکلی که شاید طی سالهای اخیر از آن با عنوان کم آبی یاد می شد؛ اما اگر به آن رسیدگی نشود به بحران آب تبدیل میشود؛ زیرا کمبود بارشها و ۲ دهه خشکسالی، باعث شده سطح آب در چاه ها، قنوات، رودها و چشمهها کم شود و بسیاری از مناطق کشور از جمله استان کرمان را با بحران شدید آب مواجه کند. رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در گفت وگو با خبرنگارصنعت،تجارت و کشاورزی، درباره آخرین وضعیت ضایعات محصولات کشاورزی اظهار کرد: بنابر آمار میزان ضایعات محصولات کشاورزی از مزرعه تا سفره به سبب نبود برنامه مدون الگوی کشت، عدم استفاده از مکانیزاسیون و فناوری روز دنیا و کمبود صنایع تبدیلی و تکمیلی حداقل ۳۰ درصد است. اینترنت اشیاء آینده کشاورزی را به مرحله دیگری برده است و کشاورزی هوشمند در حال رواج میان کشاورزان است و مزارع و باغاتی که از فناوری های پیشرفته مانند سنسور ها و پهباد ها(برای سم پاشی و تحلیل خاک) استفاده میکنند در حال تبدیل شدن به یک استاندارد در این حوزه هستند.

لازم به ذکر است که طی سال های اخیر با مدیریت صحیح و استفاده بهینه از منابع موجود با وجود خشکسالی، کشاورزی خوزستان کمترین آسیب را دیده است و اکنون نیز با انجام کارهای پژوهشی، محققان به دنبال بهبود کشاورزی و افزایش راندمان تولیدات زراعی در این استان هستند. محمد طباطبایی پاتولوژیست بخش غلات مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان با بیان اینکه یکی از عوامل کاهش عملکرد گندم حمله بیماریها به آن است در گفتوگو با خبرنگار گروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، گفت: یکی از اقدامات ما ارزیابی محصولات برای مقاومت در برابر بیماری است. ارزش تقریبی محصولات نیز معادل ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان میشود که هم کمک به اقتصاد ملی محسوب میگردد و هم بهرهبرداری بهینه از منابع تولید ثروت در استان و افزایش درآمد خانوارهای روستایی را در پی دارد. بر این اساس حداقل دستمزد ماهانه از دومیلیون و 554هزار و 950تومان به چهارمیلیون و 179هزار و750تومان و حداقل دستمزد روزانه از 88هزار به 139هزار تومان رسید. لازم به ذکر است که بر اساس برنامهها قرار است که با برطرف نمودن نقاط ضعف و قوت تا سال ۱۴۱۰ تولید انواع محصولات کشاورزی را به ۳۰ میلیون تن برسانیم.

بسیاری از مسئولان بر این باورند که رتبه نخست هدر رفت ضایعات محصولات میوه و تره بار در دنیا به ایران اختصاص دارد، در حالی که اگر میزان ضایعات به کمتر از ۴ درصد برسد، غذای حداقل ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر از این محل تامین میشود که این امر بیانگر اهمیت استفاده از فناوری و تکنولوژی روز دنیا و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی است. اجرا این طرح، بخشی از سفر مقام معظم رهبری در سال ۷۵ است که با اذن ایشان و پیگیریهای رئیس جمهور، یک و نیم میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای انجام کارهای زیر بنایی به استان خوزستان اعطا شد. بررسی ها نشان می دهد که سالیانه ۳۰ تا ۵۰ درصد محصولات کشاورزی به ضایعات تبدیل می شود که با کاهش این میزان ضایعات می توان غذای ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر را از این محل تامین کرد. وی افزود: نبود وسایل حمل و نقل مناسب و مشکلات دیگر در مرحله کاشت و داشت موجب شده میزان ضایعات بخش کشاورزی از مزرعه تا بازار به ۳۰ تا ۵۰ درصد بسته به نوع حساسیت محصول برسد.