اخبار

کشاورزی هوشمند و نقش داده کاوی در آن مجله خبری کشاورزی

بنابراین بخش کشاورزی همیشه دونده بوده و نتوانسته نیاز جمعیت را تامین کند. کرمی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه کشاورزی در ایران مقولهای آسیب پذیر است، گفت: دلیل این مساله نیز آن است که اقتصاد کشاورزی شاغلان زیادی دارد ولی بازده و درآمد زیادی ندارد. بنابراین آسیب پذیری بخش زیاد و توان تاب آوری آن پایین است. در نتیحه دو بخش دیگر قابل محاسبه، یعنی آب شرب و صنعت را تعیین میکنند و از کل میزان مصرفی کسر میکنند و به چنین عددی میرسند که لزوما صحیح نیست، چون هدررفت آب ما هم زیاد است و این میزان در محاسبه عدد ۹۲ درصد در نظر گرفته نشده. بنابراین کاهش سطح زیر کشت به شدتی که فائو میگوید را منطقی و قابل قبول نمیدانیم. هرچند استانهای گیلان و مازندران از لحاظ اقلیمی دارای شرایط یکسان و در برخی شاخصها دارای شرایط بهتری نسبت به کشور هلند هستند، بهعنوان مثال بخش عمدهای از مساحت کشور هلند با توجه به کمتر بودن ارتفاع این کشور نسبت به سطح دریا دچار شوری بوده و چندان حاصلخیز نیست، درحالی که در دو استان شمالی کشور امکان دسترسی به زمینهای حاصلخیز در دشتهای وسیع با خاک مناسب بیشتر است؛ همچنین دسترسی به منابع انرژی ارزان ازجمله دیگر موارد برتری دو استان شمالی ایران نسبت به کشور هلند است؛ با این حال عملکرد بخش کشاورزی دو استان گیلان و مازندران ایرانی با کشور هلند به هیچوجه قابلمقایسه نیست.

خبر خوب اینکه ما به عنوان عرضه کننده هیومیک اسید مایع و پودری، در راستای به سرانجام رساندن اهداف کشاورزی مدرن، در زمینه تولید و عرضه انواع کودهای طبیعی و بیضرر فعالیت میکنیم. مزارع جدید سرانجام به رویای ابدی بشر پی خواهند برد. وزیر کشاورزی روسیه نیز با اشاره به اینکه روسیه یکی از بزرگترین تولیدکنندگان غلات در جهان است، گفت: بیش از ۸۰ درصد کل صادرات روسیه مربوط به محصولات کشاورزی و غلات است. شاید بزرگترین اشتباهی که ما انسانها در طول تاریخ زندگیمان روی زمین کردهایم، دستبرداشتن از سبک زندگی شکار و گردآوری باشد. اما برخلاف کشاورزی بدون برنامه در ایران، کشاورزان هلندی بهخاطر وجود بندر آمستردام که بزرگترین بندر اروپاست، به سرعت محصولات تولیدی خود را به دست مصرفکنندگان در کشور همسایه میرسانند، بهطوریکه از 90.3 میلیارد یورو صادرات بخش کشاورزی هلند در سال 2018، حدود 46 درصد یا معادل 41.5 میلیارد یورو آن به سه کشور همسایه هلند یعنی آلمان، بلژیک و انگلستان (حدود 22.8میلیارد یورو آن به آلمان و 10.2 میلیارد یورو آن به بلژیک و 8.5 میلیارد یورو نیز به انگلستان) صادر شده است. طبق گفته محمد قربانی پنج قلم عمده صادراتی به لحاظ ارزشی شامل پسته به ارزش ۶۵۴ میلیون دلار، گوجه فرنگی تازه یا سرد کرده به ارزش ۲۵۹ میلیون دلار، هندوانه به ارزش ۱۸۱ میلیون دلار، خرما به ارزش ۱۵۰ میلیون دلار و سیب تازه به ارزش ۱۳۱ میلیون دلار بوده است.

ما الان در بحث سامانههای نوین آبیاری آنقدر مؤثر عمل کردهایم که توسعه آن به شکل خوداجرائی انجام میشود؛ یعنی خود بهرهبردار آن را انجام میدهد. فن آوری های جدیدی که برای توسعه محصولات کشاورزی به کار گرفته شده ، عناصر زیادی را به همراه دارد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد: انواع بذرهای پر محصول ، روش های آبیاری کافی ، کودها ، سموم دفع آفات ، کاشت انواع محصولات. این افراد به سرپرستی مهدی خاکساریان، مدیرعامل شرکت شیمیکاران سبز طوبی، در دهه ۷۰ پروژههای مختلفی را شروع کردند که از جمله آنها میتوان به احداث کارخانه تولید مونوکلرواستیک اسید اشاره کرد.

در طرف عرضه، این مخاطرات شامل گسترش بیماریهایی همچون تب خوکی، افزایش مقاومت در برابر مواد ضدمیکروبی، پاسخهای مقرراتی به تکنیکهای جدید کاشت و واکنشها به حوادث رو به افزایش مربوط به تغییرات آبوهوایی خواهد بود. تولیدات عمده این کشور شامل برنج، حبوبات، گندم و همچنین جو است. در واقع از زمین های بایر 8 تن گندم و جو برداشت کردیم درحالی که قبلا از زمین های آباد در ایران 6 تن گندم برداشت می شد. از این میزان، صادرات پسته در سال ۱۳۹۹ معادل ۲۰۴ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۳۷۲ میلیون دلار بوده و ۶۷ درصد از کل صادرات این گروه را در برداشته است.

میپرسم بحران خیلی بزرگ است و به چشم مردم میآید؛ مثلا رودخانه نیست شده اما شما باور دارید که این بحران قابل حل است. چندی قبل محمدرضا اسکندری، وزیر اسبق کشاورزی با انتقاد از تأخیر طولانی مدت در تصویب الگوی کشت محصولات کشاورزی گفت: لایحه الگوی کشت سال ۸۸ به دولت رفته اما همچنان در دولت مانده و هنوز به مجلس نیز راه نیافته است. دانه های وحشی از حدود ۱۰۵ هزار سال قبل جمع آوری و به عنوان خوراک مورد استفاده قرار گرفتند. به گزارش خبرنگار مهر، طرح الگوی کشت محصولات کشاورزی باید حدود ۱۰ سال قبل در کشور اجرا میشد و عدم اجرای آن خسارتهای جبران ناپذیری به بخش کشاورزی و اقتصاد کشور وارد میکند. از این رو آشنایی با جدیدترین اقدامات دولت چین در بخش کشاورزی از اهمیت بسزایی برخوردار است. مسعود گیلآبادی با بیان اینکه اعمال تحریمها، فشارهای زیادی بر تولیدکننده وارد کرده است، افزود: با وجود تحریمهای صورت گرفته علیه ما هیچکدام از کشاورزان برای دسترسی به سموم با مشکل مواجه نشدند. مبصّر با بیان اینکه دو گونه اصلاح بر روی بذرها انجام میشود، اظهار کرد: اصلاح ژنتیکی توسط به نژاد گران انجام میشود. در این صنعت کشاورزان بیشترین تلاش را انجام میدهند و بیشترین میزان ریسک نیز مربوط به کشاورزان است.

حرف من این است که ما در شمال بازدهی برنجمان پایین یک است و تازه در ایلام و خوزستان و اصفهان هم کشت میشود. وی در ادامه در خصوص محصولات رایج تولید شده در ایران افزود: طبق نمودار زیر دو محصول رایج که بسیار آببر هستند، برنج و چغندر قند که ۷۰۰ میلی متر آب برای تولید نیاز دارند در برخی از مناطق ایران محصولات خیلی ویژه و محبوب و محل درآمدی هستند در حالی که کشور ما آب ندارد. ما باید به این نکته توجه کنیم که با صادرات یک کیلو محصول، چه میزان آب از کشور خارج میکنیم و با واردات یک کیلو محصول، چقدر آب مجازی وارد کشور میشود. گلخانه به عنوان محیط کنترل شده مطرح میگردد و با توجه به نیاز روزافزون بازار، چه از نظر تولید گل و گیاهان زینتی و چه از نظر سبزیجات و صیفی جات خارج از فصل و همچنین تولید گیاهان دارویی این روش تولید امروزه به یکی از سودآورترین بخشهای کشاورزی تبدیل شدهاست که البته سرمایهگذاری اولیه فراوانی را نیز طلب میکند. دگرگونیهایی که شامل قیام تنباکو، افزایش اشتغال کشاورزان به فعایتهایی خارج از حوزه زراعت، رشد دستمزد کارگران، افزایش کشت محصولات زراعی تجاری (مانند تریاک و تنباکو)، و تأثیر فزاینده اقتصاد بازار بر روستاها هستند.

شرکت مزرعه بکر سعی بر آن دارد، با تحقیات داخلی و خارجی خود بهترین برندهایی که به نسبت کیفیت، مناسبترین قیمت را دارند انتخاب و به مشتریان خود ارائه دهد. تجارب خارجی و داخلی نشان می دهد که افزایش بهره وری آب از سریع ترین و اقتصادی ترین راه حل هایی است که می تواند ضمن رونق بخشیدن به تولید، ایجاد درآمد و کاهش هزینه ترمیم منابع آب، خسارت وارد شده به منابع آب را ترمیم و احیا کند. وی فاصله بین عرصههای پژوهشی و جامعه کشاورزی را عاملی برای عدم تحقق اهداف بهرهوری آب اعلام و توصیه کرد: مباحث تحقیق، آموزش و ترویج در مزارع توسعه یابد تا افزایش عملکرد داشته باشیم. چراکه به دلیل اصلاح الگوی مصرف آب ما همیشه به کشاورزان توصیه کردهایم که برنج تنها در گیلان و مازندران کشت شود. این آمار، آمار مجازی است؛ یعنی آبی را که طی تمامی مراحل مصرف میشود، محاسبه میکنند؛ از آبی که به درخت میدهند گرفته تا ترانسپورت و همه حلقههای دیگر زنجیره مجموعا عدد آن میشود میزان آب مجازی مورد نیاز برای تهیه یا کشت چیزی. در کشور ما که با مشکلات منابع آبی مواجه هستیم محصولات تراریخته میتواند بخشی از راهحل این بحران باشد. وی گفت: روسیه و اوکراین که ۳۰ درصد غله دنیا را تأمین میکنند در حوزه واردات گندم نیز با ایران همکاری دارد و ایرانی یکی از مقاصد صادراتی گندم روسیه محسوب میشود.

نکته اول دو برابر شدن سطح زیرکشت به شکل غیرمنطقی بوده که طی دهههای اخیر انجام شده است. البته با توجه به گسترش تکنولوژی و تکنیکهای لازم، در برخی مناطق انجام این کارها بلامانع بوده اما قطعاً عمده این کار نادرست بوده و نباید انجام میشده است. طبق توافق، قرار بود این محصولات طی ماه جاری به روسیه صادر شود اما به ناگاه با تصمیم گمرک روسیه، واردات محصولات کشاورزی ایران ممنوع شده است. از سوی دیگر به عنوان یکی از صنایع اصلی که به ندرت تحت تأثیر نوسانات تقاضا قرار می گیرد مطرح است و لذا کشوری با جایگاه قوی در تولید کشاورزی می تواند توسعه اقتصادی پایدارتری را فراهم سازد. بنابراین به نظر میرسد برای اینکه بخش کشاورزی ایران به جایگاه اصلی خود در اقتصاد ملی دست یابد و بتواند وظیفه تأمین امنیت غذایی کشور را به خوبی انجام دهد، نیازمند یک برنامهریزی بلندمدت و دقیق در این بخش هستیم تا با رفع موانع متعددی که در این راه وجود دارد، زمینه توسعه آن را فراهم کنیم. درد اصلی ارومیه آن پل (پل ارومیه-تبریز) است و بعد از آن سیبکاری. «درست است. کشت سیب در ارومیه بههیچعنوان توجیه ندارد. سال ۹۷ با یکی از نظریهپردازان آب مجازی که به ایران دعوت شده بود به ارومیه رفتیم.

تهران (پانا) – ریشه بازگشت محصولات کشاورزان ایرانی از کشورهای مختلف فقط در بذر و سموم نامرغوب نیست بلکه نائب رئیس کمیسیون تخصصی کشاورزی اتاق ایران معتقد است جای خالی شناسه در مزرعه کشاورزان ایرانی باعث شده تا مشخص نباشد چه محصولی در چه منطقه آب و هوایی و اقلیمی پرورش یافته است و در نهایت تر و خشک با هم میسوزند و محصولات مرغوب صادراتی هم قربانی قضاوتهای محصولات نامرغوب میشوند. اما چه عواملی در کشاورزی مدرن باعث چنین تغییرات بنیادی میشود؟ اما عباس کشاورز، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در دولت دوازدهم، معتقد است که ایران اقدامات مهمی در زمینه اصلاح الگوی مصرف آب انجام داده است.

بر اساس آمارهای ارائه شده در این سه ماه، میزان واردات هندوانه عراق از ایران ۶۸ میلیون دلار بوده است. ارزش آب در همه مناطق کشور یکسان نبوده و باید این ارزش را تبیین و مدیریت بر اساس این ارزش، انجام شود. به این صورت که ردیابی و مدیریت دام بسیار راحتتر و مبتنی بر داده انجام میشود. «این نگاه بسیار کلان و مدیریت صحیح میخواهد. اما همین هم مهمترین عاملش مدیریت است. هرچند بسیاری از گیاهان به شدت تحت تاثیر خاک های نمکی قرار دارند اما محصولات مقاوم مانند نیشکر را می توان در خاک هایی با ECبالای ۲۰ dS/m کاشت. امروزه، برخی از گیاهان به صورت ژنتیکی تولید می شوند که باعث می شود آنها در برابر حشرات و شرایط دیگر مقاوم باشند و در عین حال عملکرد خوبی دارند. یکی از روش های موثر در کاهش اثرات شوری آب در گیاهان دارویی، بهره گیری از گیاهان دارویی مقاوم به شوری است. کشاورز عنوان کرد: فائو درست میگوید که کشت گندم، برنج و ذرت در ایران سه برابر جهان آب مصرف میکند. به عنوان مثال، بسیاری از گلخانهداران کشور که طی ماههای اخیر با توجه به تقاضای بازار روسیه و سفارش تجار روسی، اقدام به تولید فلفل دلمهای کردند.

سرپرست اسبق وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال که «آیا پس از شما نیز این اراده پابرجا بود؟ باید از مسئولان سوال کرد چرا پس از این همه مدت، این لایحه بی سرانجام مانده است. در این سناریو، البته این سوال مطرح است که سرنوشت کسانی که امروز از کشاورزی در مناطق مختلف با ذخایر محدود آبی امرار معاش میکنند، چه خواهد شد؟ حتی در کشت آبی سبک آبیاری میکرو را توسعه دادیم تا مصرف آب بهینه شود. چراکه تجربه نشان داده در این مناطق دسترسی به منابع آب طبیعی پایدار ممکن نیست و برای اینکه بتوانیم محصولات کشت شده را آبیاری کنیم مجبور شدیم نظام هیدرولوژیک را دستکاری کنیم و مرتب سد زدیم و چاه حفر کردیم که نتیجه این اقدامات، خشک شدن سرزمین بوده است. در این روش کشاورزی هیچ یک از رویکردها مخرب یا کامل نیست ، بنابراین از خاک حاصلخیز محافظت می شود ، از آب صرفه جویی می شود ، از منابع طبیعی به طور کارآمد استفاده می شود و در نهایت محصول را سالم و تازه نگه می دارد. GrowWise City محیط سالمی است که اجازه ی هیچ نور طبیعی یا هوایی را نمیدهد. انسان در طی قرن اخیر با کمک فن آوریهای نوین و با اتکا به منابع طبیعی ارزان قیمت، بوبژه سوخت های فسیلی در زمینه تامین غذای جمعیت روز افزون جهان به پیشرفت­های شگرفی نایل آمده است.

من با قاطعیت خدمتتان خواهم گفت که این برآورد هزینه بینتیجه بوده و جوابگو نیست به همین خاطر صاحب تجارت از سرمایهگذاری در این حوزه منصرف خواهد شد. وی گفت سفر هیات کشاورزی ایران می تواند زمینه ساز این همکاری ها شود. در نهایت خبر بازگشت دادن سیبزمینیها جریان ساز میشود. اسکندری تلویحاً، چالش کشت برنج در استانهای غیرشمالی را به فقدان الگوی کشت محصولات کشاورزی مرتبط دانست و گفت: در خوزستان مسئله ممنوعیت کشت برنج چالش ساز شده است و با این حال کشاورزان به کشت خود ادامه میدهند. بحث تغییر اقلیم این هزینهها را افزونتر و شیوه اجرای برنامههای مرتبط را پیچیدهتر میکند. او با تاکید بر اینکه هوای اطراف گیاه را غنی سازی می کنیم تصریح کرد: این فناوری نمونه مشابه در دنیا ندارد، حتی ترکیبات دی اکسید کربن و اکسیژن در فرآیندهای جدا و پس از تغییر ترکیبات دوباره به گیاه انتقال می یابد. محمد حسین کارگر، مدیرعامل شرکت فناوران صنعت روباتیک یزد در گفتوگو با خبرنگار گروه علم و فناوری خبرگزاری آنا در خصوص محصول این شرکت که در نمایشگاه ملی گام دوم انقلاب دانشگاه آزاد اسلامی به نمایش گذاشته میشود، بیان کرد: سیستم آبیاری هوشمند مدل پرو ام وان از سری محصولات آبیاری هوشمند FSRobotic است که نوعی پلتفرم آبیاری هوشمند براساس فناوری اینترنت اشیاست.

بر این اساس عمده تقاضای اضافی موادغذایی طی یک دهه آینده در مناطقی خواهد بود که رشد بالای جمعیتی را تجربه میکنند، بهخصوص کشورهای جنوب صحرای آفریقا، هند و کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا. محاسبات اخیر حاکی از آن است که تولید محصولات کشاورزی در سطح جهان باید ۷۰ درصد رشد کند تا با تقاضای مواد غذایی جمعیت ۹.۱ میلیارد نفری کره زمین در ۲۰۵۰همخوانی کند. دوم اینکه سطح زیر کشت ذرت در ایران چندان بالا نیست. ایران در تولید میوه در خاورمیانه و شمال آفریقا مقام اول را داراست،در سال گذشته بالغ بر 15 میلیون تن میوه تولید شده که در سالجاری این رقم به 7/16 میلیون تن خواهد رسید و تا پایان برنامه پنجم نیز به 20 میلیون تن افزایش خواهد یافت. هر چند طی سال 16-2015 میزان واردات ذرت به کشور با 2/ 1 میلیون تن کاهش نسبت به سال 15-2014 از 2/ 6 به 5 میلیون تن رسید ولی میزان واردات این کالا و نیز میزان ذخایر آن طی سالهای اخیر روند افزایشی داشته است.

لازم است بر بهره برداری از منابع متعدد اطلاعات، ارائه اطلاعات برای ماهیت داده ها و ترکیب منابع مختلف داده به منظور کشف پتانسیل کامل سیستم های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشاورزی، متمرکز شویم. بانکداری الکترونیک : استفاده از تکنولوژی پیشرفته شبکه ها و مخابرات ، جهت انتقال منبع ( پول ) در سیستم بانکداری معرفی کرد. سیستم های اتوماسیون گلخانه ای و کشاورزی از سنسورهایی برای نظارت بر معیارهای خاص استفاده می کنند. کرمی در واکنش به صحبتهای مسئولان وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر اینکه طی بازه ای ۵ تا ۶ ساله بر روی تدوین طرح الگوی کشت کشاورزی مطالعه و بررسی شده و طرح در حال تکمیل است، گفت: نمیتوان در حال حاضر بستهای برای کشاورزی ارائه کرد که در آن هم سطح زیرکشت کاهش یابد، هم شاهد صرفه جویی در مصرف آب باشیم و هم هیچ کشاورزی بیکار نباشد چرا که انطباق با شرایط جدید بسیار پر هزینه است و بخشی از این هزینه این است که در برخی مناطق کشت باید تعطیل شود و بخشی از کشاورزان نیز بیکار شوند ما هیچ راه حل ارزان و کوتاه مدتی برای این مقوله نداریم و همه برنامهها بلندمدت و پر هزینه هستند. در آغازین قرن بیستم با شتاب رو به رشد کشاورزی مدرن و توجه به مکانیزاسیون کشاورزی پیامدهایی چون آسانتر شدن فعالیتهای کشاورزی، کاهش هزینههای تولید و تامین امنیت غذایی جامعه جهانی را تا حدودی به دنبال داشته است، همچنین این روش کشاورزی به واسطه تکنولوژیهای جدید و کشاورزی مکانیزه باعث گسترش سطح زیر کشت و توانمندتر شدن کشاورزان و توسعه کشاورزی شده است.

با توجه به پیشرفت های اخیر در حوزه فناوری GIS و میزان دسترسی به اطلاعات جغرافیایی خاک و وضعیت آب وهوا، تحلیل مطلوبیت زمین را اکنون می توان انجام داد تا به چشم اندازی از قابلیت های زمین در ایران برای فعالیت های کشاورزی در مقیاس منطقه ای و جهانی دست سایت agriculture-na یافت. با این فناوری طول و عرض املاک کشاورزی به طور دقیقتری معین شده و صاحبان آنها کمک میکند که برای خرید بذر، سموم و آفتکشهای مورد نیاز با خیال راحتتری وارد عمل شوند. به نظر میرسد در حال حاضر سرمایه گذاری و بهکارگیری روشهای نوین در بخش کشاورزی راهحلی معقولانه باشد، صمد مبصّر، معاون تحقیقات کنترل و گواهی بذر مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در این خصوص گفت: بذر، نهال و اندامهای تکثیری، اساس تولید در بخش کشاورزی محسوب میشود؛ هزاران سال است کشاورزان از بذر برای کاشت و تولید محصول استفاده میکنند، اما همزمان با آغاز کشاورزی مدرن، رواج فعالیتی تحت عنوان تولید بذر، نهال و اندامهای تکثیری استاندارد و گواهی شده مطرح است. این رشته ارتباط تنگاتنگی با کاربردهای تجربی آمار ریاضی داشت و کمک های اولیه و قابل توجهی به روشهای اقتصادسنجی داشت.