کشت فلفل در گلخانه‌های قصرشیرین آغاز شد - مجله خبری کشاورزی