اخبار

کشت قراردادی در ایران ممکن است؟ مجله خبری کشاورزی

گاهی ارتفاع آن به سه متر می رسد. نسبت سودآوری بهلیمو دو برابر بیشتر از هزینه ای است که برای کاشت آن صورت می پذیرد زیرا گیاه بهلیمو در سال اول دو بار چیده میشود و در سالهای بعد نیز بیش از سه بار چیدمان دارد. اول از همه به یک زمین کشاورزی نیاز دارید. بازگشت تحریم ها در سال 2018 تجارت شکر را محدود کرده و به دلیل کاهش سرمایه گذاری ها، تاثیری منفی بر رشد تولید داخل گذاشته است. به همین دلیل است که استفاده از روشهای صنعتی و مدرن از قبیل سیستمهای گلخانهای و سیستمهای آبکشت (هیدروپونیک) افزایش قابل توجهی یافته است . گفتنی است کاشت گیاه لوفا برای اولینبار هزینه ی کمی دارد و این محصول به مدت پنج سال بدون کاشت دوباره محصول میدهد که بهآسانی میتوان برای گسترش فروش آن برنامهریزی کرد لوفا اسفنجمانند است و در صنایع آرایشی و بهداشتی مورد استفاده قرار میگیرد. قصد توسعه و گسترش گلخانه را داریم. امروزه احداث گلخانه براي تولید و نگهداري انواع گلها، گیاهان و میوههاي خارج از فصل به منظور استفاده بهینه از منابع خاك و آب در سراسر جهان گسترش يافته است.

زمانی که فعالیتهای کشاورزی به طور نسبتاً کارآمد اجرا میشوند (مانند زمانی که مقدار مناسبی از نهاده­ ها (مانند کود، آفتکشها، مواد مغذی، آب و غیره) در مکان و زمان مناسب برای تقویت تولید و افزایش سود، عرضه میشوند)، به طور مستقیم سلامت خاک ارتقاء یافته و به طور غیرمستقیم کیفیت آب و سلامت کشاورز افزایش می­ یابد و در عین حال، فعالیت­ های کشاورزی کار آمد باعث کاهش ضایعات زیست محیطی می ­شوند. در صورتی که شرایطی نظیر رطوبت، نور، تغذیه و ژنتیک در محیط کشت مناسب نباشد، ناهنجاریهای فیزیولوژیک در محصولات گلخانه ای پدید خواهد آمد. البته ممکن است که آبوهوای گفتهشده در همه شرایط یکسان نباشد، یعنی ممکن است گیاه زعفران خود را با محیط ناسازگار تطبیق دهد و رشد خوبی در یک منطقه با شرایط غیراستاندارد داشته باشد. علاوه بر مصرف غذایی که مدتهای مدیدی است در آشپزی و سفره کثیری از مردم جهان حضور چشمگیری دارد از نظر اقتصادی نیز در جهان از رتبه بالایی برخوردار است به طوری که اخیرا علاوه برایران، در کشورهای دیگر از جمله چین و امارات کشت می شود.

توت فرنگی ازخانواده گل سرخیان و بومی جنگل های اروپایی است که در گونه وحشی آن حاوی برگ و گل های بسیار کوچک بوده که تقریبا سیصد سال پیش مثل شکل امروزی خود وجود نداشته است. در سال هزارو چهارصد هجری قمری در کشور فرانسه نوع وحشی توت فرنگی از جنگل به زمین کشاورزی انتقال یافت و دیگر به آن ماهیت گیاه اهلی داده شد. توت فرنگی یکی از سودآورترین محصول گلخانه ای است.( کشاورزان سپیدانی در جنوب کشور در بزرگترین گلخانه کشور ۱۷۰ تن توت فرنگی در سال برداشت کرده اند حال اگر هر کیلو توت فرنگی در بازار میوه و تره بار بین ده الی پانزده هزار تومان باشد ببینید این کشاورزان چقدر سود کرده اند).

این تعداد چاە تأثیرات جبرانناپذیری را بر آبخوانها گذاشتە، به طوری کە کسری تجمعی منابع آبی زیرزمینی کشور به ١٣٢ میلیارد متر مکعب رسیدە است که حدود ۱١٠ میلیارد متر مکعب از این کسری در طی ۲۰ سال اخیر اتفاق افتاده و هر ساله نیز رقمی در حدود هفت میلیارد متر مکعب به کسری مخازن زیرزمینی کشور اضافه میشود. وی در ادامه گفت، بخش کشاورزی ۹۰ درصد از آب کشور را مصرف میکند که حدود ۱۰ درصد به تولید ناخالص داخلی و ۲۰ درصد به اشتغالزایی کمک میکند، از این جهت دولت تا نتواند شغل جایگزین را تامین کند قادر به محدود کردن بخش کشاورزی نخواهد بود. 1. عوامل فیزیکی تولید: زمین، بذر، آب، نیروی کار و غیره که وجود آنها از نظر کمی و کیفی شرط لازم تولید است. کشاورزی و باغداری از آن دسته شغل هایی است که شاید به خاطر سختی های آن جوان هادیگرکمتربه آن رغبت نشان دهند وشاید ازنظر خیلی سوددهی نداشته باشد.

کل منطقه قابل کشت در ایران حدود ۲۴.۶ میلیون هکتار تخمین زده می شود که بسیار بیشتر از ارزش گزارش شده(۱۴.۵ میلیون هکتار) توسط وزارت کشاورزی است. یک راهکار مهم در این منطقه احداث سدی است که ساخت آن در این منطقه مدت زیادی با عنوان سد جیرفت یا بند خرم مطرح است، اما اجرایی نشده است. این استاد دانشگاه از سوی دیگر، عدم تمرکز کشاورزی در یک نقطه را از دیگر اشکالاتی دانست که به هوشمندسازی آسیب خواهد زد، وی معتقد است مازندران قطب کشاورزی کشور است، اگر مسئولان سرمایه گذاری کشاورزی را در این استان متمرکز کند، با توجه به ظرفیت و استعداد بالا می توان به هوشمندسازی کامل آن اقدام کرد تا پس از عملیاتی کردن کشاورزی هوشمند الگویی برای سایراستان ها باشد. در همین حال و هوا بودم که گلخانه متروکه همسایه نظرم را جلب کرد. ضمن اینکه، تجهیزات دیگری هم برای پرورش قارچ مورد نیاز است که حجم سرمایه گذاری درزمینه قارچ راافزایش می دهد. اما سود گلخانه گاهی ده ها برابر از کشاورزی معمولی است.

روابط تولیدی قبل از آن در نظام ارباب-رعیتی نظم و نسق داشت؛ البته ما این نظام را تأیید نمیکنیم؛ اما این شرایط هم درست نبود. یک مشکل دیگر این است که نظام نقدینگی بر بخش کشاورزی حاکم است ونظام اعتباری در این بخش معنا ندارد و بر اساس آخرین گزارشها، نرخ سرمایهگذاری در این بخش منفی است و کاهش ضریب مکانیزاسیون، شاهدی بر این ادعا میباشد. ولی همانطور که رایج است در اکثر مواقع تعداد انگشت شماری از محصولات گلخانه ای سود آوری به همراه دارند. محمد کریم آشفته، بیان کرد: هر جوانی اگر فقط کمی اراده داشته باشد در محلی که هست می تواند درآمد کسب کند. ولی درسال های دوم به بعد، با توجه به تغذیه مناسب و به موقع گیاه (آبیاری و محلول پاشی) و افزایش وزن پیاز، این رقم از هر تن پیاز به بالای یک کیلو گرم پوشال خواهد رسید. این ورقها جایگزین مناسب روشهای پر هزینه مانند کاهگل کاری، ایزوگام، استفاده از سیمان، دوغاب، سنگ و سیمان ، آجرچینی، بتن مسلح و روش های دیگر است. در این روش ریشه گیاهان در هوا معلق هستند و مواد مغذی بهطور متداوم به آن از طریق اسپری کردن آب و مواد معدنی می رسد.

بیشتر گیاهان برای تولید، رشد و گلدهی به مقدار مشخصی از انرژی تجمع یافته نور در طول رشدشان نیازمند هستند. در این روش ریشه گیاه باید یا در هوای فوق العاده مرطوب، یا در آب و یا در بعضی مواد جامد (غیر از خاک) که رطوبت را به مقدار بالا در خود ذخیره می کنند، نگهداری شوند. در واقع با افزایش مقدار فسفر میزان جذب کلسیم را نیز افزایش خواهید داد که در نتیجه لکه لکه شدن میوه افزایش مییابد. تا زمانی که این مشکلات حل نشود هیچ سرمایهگذاری جذب بازار ایران نخواهد شد. زمانی که از خاک به طور مکرر استفاده گردد، نیاز به عناصری که پیش از این مطرح نبود، افزایش می یابد. همچنین رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران در اینباره میگوید: کشت قراردادی در کشور ما برای بسیاری از محصولات امکان پذیر نیست زیرا ما گرفتار بحث خرده مالکی هستیم و زمانی که خرده مالکی وجود دارد سلف خری و دلالی رونق میگیرد و امکان توسعه طرحهایی چون کشت قراردادی به شدت کاهش مییابد.

این طرح به حمایت از تولید بار اول، توسعه مقیاس، توسعه بازار و طرحهای فناورانه با قابلیت کاهش وابستگی یا افزایش صادرات تعلق میگیرد. سال 97، توسعه کشت گیاهان داروئی در سطح 16760 هکتار انجام و بیش از 16426 تن محصول تولید شد. اما درهر بار حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم محصول برداشت می کنیم. امروزه حدود سه دهم درصد گلخانههای جهان در ایران قرار دارد و با توجه به اینکه کشور ما در منطقهای خشک و نیمه خشک قرار گرفته، باید بیش از پیش به توسعه گلخانهها توجه نمود. محمد کریم آشفته ، 19 ساله ایوانی با اشاره به رضایتش از درآمد گلخانه، گفت: هر سه روز یک بار محصول مختلف از جمله گوجه، خیار، بادمجان، فلفل و سبزیجات را چیده و از هر محصولی 30 کیلو بسته بندی می کنیم و برای فروش به بازار می بریم.

وی با بیان اینکه جلوگیری از این روند جهت پیشگیری از خشکسالی طی سالهای آتی لازم و ضروری است، افزود: کشاورزی را باید با اقدامات ترویجی به سمت کشاورزی صنعتی پیش برد و قدم به قدم الگوی سطح زیر کشت سایت agriculture-na را اصلاح کرد. وجود آب کافی با کیفیت مناسب حداقل آب مورد نیاز برای 1000مترمربع گلخانه در هر شبانروز در فصل تابستان(پیک مصرف)10-8 مترمکعب است که با توجه به میزان آب موجود, سطح گلخانه قابل احداث را میتوان مشخص کرد. گلخانه هابااستفاده مناسب از منابع آبی وکاهش روزافزون منابع آب زیرزمینی،بی شک توسعه گلخانه هانقش قابل توجهی درکاهش مصرف آب دارند.

رشد مصرف ذرت نیز 5 درصد و جو 3.8 درصد برآورد شده است. علاوه بر کلسیم، بُر نیز در ترک خوردگی کوتیکولی موثر است. قیمت هر کیلو سبزی کمتر از ۵۰۰۰ تومان نیست، شما می توانید با کشت سبزیجات در حیاط منزل سهمی هرچند کوچک ولی موثر در این بازار داشته باشید. این یک شعار نیست، یک واقعیت است. چون محصولات گلخانه ای ما با کیفیت است به قیمت بالاتری می فروشیم. علاوه بر تأکید دیرینه اقتصاددانان بر تأثیرات قیمت ها و درآمد، محققان در این زمینه چگونگی تأثیر اطلاعات و کیفیت ویژگی های مصرف کننده را بررسی کرده اند. اگر میخواهید درآمد خود را به حداکثر برسانید، باید خودتان محصولات را به بازار هدف و به دست مصرف کننده برسانید و از سپردن آن به دلالان خودداری کنید. از آنجایی که کشت زعفران ارزش بالایی برای هر کشوری دارد بطوریکه با کشت زعفران ارزش افزوده بالا و سود بالایی از صادرات آن نصیب تولید کننده می شود , امروزه کشورهای پیشرفته بدنبال این هستند که بتوانند زعفران را در کشورهای خود پرورش دهند و به این سود بالا دست یابند.

ما می توانیم همزمان خصوصیات خیلی جالبی از خاک و پوشش گیاهی زمین را ببینیم، با دقتی در حد ۲ سانتی متر. لازم به ذکر است PH خیلی اسیدی میتواند منجر به سمیت عناصر کم مصرف به ویژه در محیطهای خاکی حاوی منگنز و آلومینیوم، شود. اولین گام انتخاب روش کشت گلخانه ای زعفران است . با این حال گاهی اوقات این تصور وجود دارد که اقتصاد کشاورزی، کمد آقای ووپی است، میتوانیم در آن را باز کنیم و کوهی از سیاستها و ابزارهای سیاستی بخش کشاورزی آماده به بیرون پرتاب میشود و ما یک مورد را که در دسترستر است، بیشتر از آن خوشمان میآید و میتوانیم با انتخاب آن سر زبانها بیفتیم بدون مطالعه و تحقیق درباره اثرسنجی یا تحلیلی درباره کارآمدی آن برگزینیم.

قيمت حدودي هر كيلو خيار براي خريدار عمده ۲۰۰۰ تومان است كه بين ۷۰۰ تا ۹۰۰ تومان آن سود است. شایان ذکر است استفاده از عناصری مثل سلیسیوم نیز باعث استحکام بافتها شده و از بروز برخی بیماریها جلوگیری میکند. لازم به ذکر است موضوع طی نامههای شماره ۰۴/۴۲۶/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ و شماره ۰۴/۱۵۶۵/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ نیز قبلاً ارایه شده بود که همانطور که اشاره شد، همچون بسیاری از پیشنهادهای خیرخواهانه و درخواستهای به حق اخیر مورد توجه قرار نگرفته است. طبق این تعریف، جمله عملکرد گلخانه فراهم کردن شرایط لازم و موردنیاز محصولی معین است. با توجه به این که کشت گلخانهای امکان پرورش مواد غذایی را در هر فصلی فراهم میکند، شرکتهایی مانند Greenpack بستهبندی و ارسال مداوم مواد غذایی را جایگزین ذخیرهسازی بلندمدت غذا کردهاند. بنابراین رویداد ملی گام دوم بهتر فرصت را برای این شرکتها فراهم کرده است. مجتبی شادلو در ادامه اظهار کرد: همانقدر که کمبود تولید ممکن است کشور را با مشکل مواجه سازد، مازاد تولید نیز برای صنعت کشاورزی کشور آسیبزاست. تحقیقات نشان میدهد، در کشاورزی تولید یارانهای با بازارمحور بودن محصول رابطه عکس دارد به این معنی که، هرچقدر میزان دریافت یارانه بیشتر باشد تولیدات کمتر بازار محور خواهد شد. این روش ازلحاظ هزینه اولیه مشابه سایر روش های بسترسازی است اما راندمان کشت و تولید محصول را تا حدود ۳۰ درصد افزایش می دهد و همچنین با توجه به ثابت بودن هزینه-هایی که برای سرمایش و گرمایش مصرف می شوند، مقدار سود خالص بیشتر میشود.

بدلیل سرمایه گذاری و هزینه های تولید بسیار بالاتر در گلخانه نسبت به مزارع، روش های مورد استفاده برای تولید محصولات گلخانه ای نیاز به کارآمدی و بازده بیشتر نسبت به آنچه که در سیستم های سنتی مزارع استفاده می شود، دارد. نمونه هایی از برخی از این سبزیجات اند که میتوانید برای کسب سود بیشتر آنها را کشت کنید فقط برای کاشت سبزیجات باید روش های مراقبت و نگهداری آنان را دانسته یا بیاموزید. اما جالب است بدانید اگر راه و روش این کارا را بلد باشید، می توانید از این شغل پول خوبی به جیب بزنید. در طول تاریخ و پیشرفت بشر ایران همواره دارای تاثیر مثبتی بوده است. کشاورزی در گلخانه ها نسبت به کشاورزی در فضای آزاد و در زمین های کشاورزی دارای دردسر و مشکلات کمتری است؛ به علاوه بازه زمانی برای به ثمر نشستن و برداشت محصولات نیز نسبت به کشاورزی سنتی، کوتاه تر است، بنابراین با درنظر گرفتن این موارد می توان به این نتیجه رسید که کشاورزی گلخانه ای می تواند سودآوری بیشتری داشته باشد و می توان گفت که سود گلخانه گاهی دهها برابر از کشاورزی معمولی است.

تولید برنج در ایران رقم قابل توجهی نیست و به دلیل وابستگی به نزولات جوی، هر سال تولید برنج ایران نسبت به سال قبل تغییر قابل توجهی می کند. از بزرگترین مزیت های کشت گلخانه ای و هیدروپونیک استفاده از حداکثر فضا و سطح زیرکشت به سبب طبقاتی بودن و تراکم کشت بالاست ,که باعث شده است بتوان در روش کشت هیدروپونیک اگر مساحت زمین کشت شما بر فرض مثال ۳۰۰۰ متر مربع باشد , بتوانید به اندازه ی ۱۰۰۰۰ مترمربع از آن استفاده کنید و علاوه بر این افزایش سطح کشت میزان تولید نیز به طرز چشمگیری افزایش خواهد داشت که این میزان حدود ۷ برابر کشت معمولی است. در روش کشت سنتی، کشت در فصول سرد سال که دما و طول روز کاهش مییابد، متوقف میشود. اما اگر کمی بیشتر فکر کنید می بینید که پرورش گیاهان دارویی درآمدش از این هم بیشتر است.

حداقل مساحت که دارای توجیه اقتصادی و مقرون به صرفه باشد 5000 متر مربع و برای مساحت بالاتر از 5000 متر مربع نیازمند به کنترل بیشتر پارامترهای محیطی (نور ، دما، CO²، تهویه ، رطوبت وآفات و بیماریها ) هستیم. در بین مصرف کنندگان محصولات دارویی طرفداران زیادی دارد به دلیل اینکه دارو های شیمیایی دارای یک سود و هزاران ضرر برای بدن شان است بیشتر متقاضیان دارو به محصولات دارویی روی می آورند به این علت کاشت محصول دارویی در گروه محصولات سودآور است پس پیشنهاد ما این است اگر گلخانه تان را میتوانید به کاشت دارو های گیاهی اختصاص دهید این کار را بکنید زیرا گیاهان دارویی جزو سودآورترین محصول گلخانه ای هستند. با استفاده از این سیستم حتی میتوان زمانبندی تحویل کالا را به بازار با نهايت دقت و در حجم بیشتر انجام داد. هنوز سیاستهای درست و واحدی در حوزه کشاورزی کشور صورت نگرفته به عنوان مثال با وجود بحران کمبود آب در کشور، طی سال گذشته حجم انبوهی هندوانه در کشور کشت شد، در صورتی که اگر مدیریت صحیح اعمال میشد، این اتفاق نمی افتاد.