کشت قراردادی در ۱۴ هزار هکتار از اراضی آبی کردستان اجرا شدکشت قراردادی در ۱۴ هزار هکتار از اراضی آبی کردستان اجرا شد
سنندج- مجله خبری کشاورزی- مسئول روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: کشت قراردادی در سال زارعی جاری در سطح ۱۴ هزار و ۷۳۰ هکتار از اراضی آبی استان اجرا شد.منبع اخبار